12.01.2014

Nazwa międzynarodowa a odpowiedzialność za nienależną refundację

category ZUS, NFZ, recepty i refundacja comments dodaj komentarz

Po publikacji artykułu Czy można stosować na receptach nazwy międzynarodowe leków? trafiło do mnie ciekawe pytanie, kto odpowiada za nienależną refundację w następującej sytuacji: lekarz na recepcie, spełniającej kryteria recepty refundowanej (dalej: recepta refundowana), posłużył się nazwą międzynarodową leku, figurującego w wykazie leków refundowanych, nie określając jego odpłatności.

Odpowiadając na to pytanie, trzeba stwierdzić, że w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. poz. 260 ze zm.) nie wskazano, czy w opisanej sytuacji aptekarz ma wydać lek refundowany czy nierefundowany. Niemniej w § 16 ust. 1 pkt 1 lit. h ww. rozporządzenia wprowadzono swego rodzaju domniemanie refundacji. Zgodnie z nim w przypadku, gdy na recepcie refundowanej nie wpisano danych dotyczących odpłatności i nie wpisano oznaczenia „X” albo „100%”, to aptekarz ma obowiązek:

─ wydać lek za odpłatnością dla tego leku określoną w obwieszczeniu w przypadku gdy lek występuje w jednej odpłatności;

─ wydać lek za najwyższą odpłatnością dla tego leku określoną w obwieszczeniu w przypadku gdy lek występuje w dwóch lub więcej odpłatnościach.

W związku z powyższym, w niektórych sytuacjach posłużenie się na recepcie refundowanej nazwą międzynarodową leku, bez wskazania poziomu odpłatności, może prowadzić do tego, iż aptekarz wyda ten lek jako refundowany mimo, iż lekarz przepisał go we wskazaniu nieobjętym refundacją. Odpowiedzialność za tę sytuację spoczywa na lekarzu, gdyż to on, gdy przepisuje lek refundowany poza zakresem refundacji, jest prawnie zobowiązany do naniesienia na recepcie refundowanej znaku „X” albo „100%” (§ 6 ust. 1 pkt 6 lit. c i pkt 7 lit. e ww. rozporządzenia).

 

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.