06.05.2024

2022 - ważne orzeczenia sądowe

category Najnowsze comments dodaj komentarz

  Ostatnio jeden z użytkowników strony zapytał mnie, czy w 2022 r. nie było ważnych orzeczeń sądowych. Oczywiście były, jednakże w natłoku obowiązków nie zamieściłem odpowiedniego wpisu. A zatem teraz przedstawiam trzy w mojej ocenie ważne orzeczenia sądowe dla lekarzy i podmiotów leczniczych, które zapadły w 2022 r.

czytaj dalej »

28.09.2023

Ważne orzeczenia sądowe – anestezjologia

category Najnowsze comments dodaj komentarz

  Dziś zapraszam Państwa do przyjrzenia się ważnym dla anestezjologów orzeczeniom sądowym, które wybrałem kierując się istotnością problemu, rozstrzyganego w danej sprawie. Myślę, że orzeczenia ta mogą przeczytać także inni lekarze niż tylko anestezjolodzy z uwagi na to, iż niektóre z nich dotyczą zagadnień ważnych niezależnie od specjalizacji.

czytaj dalej »

18.11.2022

Ważne orzeczenia sądowe – odpowiedzialność lekarza za kontrolę zleconego badania

category Najnowsze comments dodaj komentarz

Po publikacji o tego wpisu (tutaj) napłynęło do mnie wiele e-maili, pytań i wątpliwości. Bardzo często lekarze nie dowierzali, że w praktyce dochodzi do sytuacji, w której brak skontrolowania wyniku zleconego pacjentowi badania powoduje problemy prawne. W związku z tym na Państwa prośbę przedstawiam kilka spraw sądowych, które dotyczyły dokładnie tego problemu.

czytaj dalej »

22.11.2021

Ważne orzeczenia sądowe – rozszerzenie zakresu zabiegu

category Najnowsze comments dodaj komentarz

Na prośbę kilku zabiegowców, którzy zwracali się do mnie z pytaniami o rozszerzenie zakresu zabiegu operacyjnego (o czym pisałem tutaj), wracam do tematu, przedstawiając ważne orzeczenia sądowe w tej sprawie. Przypomnę, że odnoszą się one wszystkie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (dalej: u.z.l.), zgodnie z którym: „Jeżeli w trakcie wykonywania zabiegu operacyjnego albo stosowania metody leczniczej lub diagnostycznej wystąpią okoliczności, których nieuwzględnienie groziłoby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkim uszkodzeniem ciała lub ciężkim rozstrojem zdrowia, a nie ma możliwości niezwłocznie uzyskać zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, lekarz ma prawo, bez uzyskania tej zgody, zmienić zakres zabiegu bądź metody leczenia lub diagnostyki w sposób umożliwiający uwzględnienie tych okoliczności. W takim przypadku lekarz ma obowiązek, o ile jest to możliwe, zasięgnąć opinii drugiego lekarza, w miarę możliwości tej samej specjalności”.

czytaj dalej »

21.06.2021

Ważne orzeczenia sądowe: rezydenci

category Najnowsze comments dodaj komentarz

  Wiele osób prosiło mnie o wypowiedź w kwestii tego, czy lekarze w trakcie specjalizacji mają sprawy sądowe oraz jakie są to sprawy. Ponieważ kwestie orzecznictwa (a więc praktyki prawniczej) uważam za niezwykle ważne (na temat precedensowych dla lekarzy orzeczeń sądowych z 2020 r. patrz: tutaj), dziś przedstawię trzy wybrane sprawy sądowe, które mieli rezydenci i postaram się wyciągnąć z nich kilka wniosków.

czytaj dalej »

18.04.2021

2020 – ważne dla lekarzy orzeczenia sądowe

category Najnowsze comments dodaj komentarz

Tematyka orzeczeń sądowych często powraca na mój blog (patrz tutaj, tutaj i tutaj), ponieważ jest coraz więcej spraw sądowych o błędy medyczne. Powoduje to, że coraz więcej zagadnień i problemów, które występują w praktyce, zostaje rozwiązanych w orzecznictwie sądowym. Z tego powodu przygotowałem kolejną porcję ważnych orzeczeń sądowych. Dziś właściwe te najświeższe, bo z 2020 r.

czytaj dalej »

08.02.2021

2019 – rok precedensowych orzeczeń sądowych

category Najnowsze comments dodaj komentarz

Wielokrotnie na swoim blogu umieszczałem informacje o ważnych dla lekarzy orzeczeniach sądowych (tutaj, tutaj). Często też dokonywałem przeglądów orzeczeń z zakresie istotnych dla lekarzy kwestii np. dokumentacji medycznej (tutaj) czy powikłań pozabiegowych (tutaj). Dziś przybliżę Państwu zapadłe w 2019 r. orzeczenia sądowe, które znacząco powinny wpłynąć na praktykę wykonywania zawodu lekarza.

czytaj dalej »

23.10.2019

Kolejna ważna dla lekarzy uchwała SN – rozbieżności w orzecznictwie

category Najnowsze comments dodaj komentarz

Jakiś czas temu (patrz: tutaj) informowałem, że Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów w dniu 27 marca 2018 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 60/17, podjął uchwałę wskazującą na możliwość przyznania zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego pacjenta, który na skutek czynu niedozwolonego (zawinionego błędy medycznego) doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Uchwała ta miała niezwykle istotne znaczenie dla lekarzy i ukształtowała pewną linię orzeczniczą. Wczoraj Sąd Najwyższy wydał orzeczenie, krańcowo odmienne od tej uchwały.

czytaj dalej »

08.04.2019

Ważne orzeczenia sądowe – powikłania pozabiegowe

category Najnowsze comments dodaj komentarz

W wielu sprawach dotyczących odpowiedzialności prawnej lekarzy przewija się temat powikłań pozabiegowych, stąd kwestie związane z powikłaniami wielokrotnie były przedmiotem wypowiedzi wielu sądów. Dla każdego praktykującego zabiegowca znajomość wniosków, płynących z orzecznictwa sądowego, ma kluczowe znaczenie, ponieważ może znacząco obniżyć ryzyko wejścia w spór prawny z pacjentem. Z tego względu warto przybliżyć najważniejsze tezy orzeczeń sądowych, które można obecnie uznać za obowiązujące w tym obszarze.

czytaj dalej »

21.03.2019

Ważne orzeczenia sądowe – aktualna wiedza medyczna

category Najnowsze comments dodaj komentarz

  Na prośbę użytkowników strony wracam do przedstawiania wykładni sądowej podstawowych obowiązków lekarskich. Po przedstawieniu wykładni pojęcia należytej staranności (tutaj), uzyskiwania zgody pacjenta (tutaj), informowania pacjenta (tutaj) i tajemnicy lekarskiej (tutaj) czas na prezentację sądowego rozumienia obowiązku działania lekarza zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Obowiązek ten wynika z ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 4) i z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 6 ust. 1). Poniżej kilka orzeczeń sądowych, w których sądy dokonywały wykładni tego obowiązku lekarza.

 

czytaj dalej »

24.01.2019

Przegląd ważnych dla lekarzy orzeczeń NSA (2018)

category Najnowsze comments dodaj komentarz

Warto na początku nowego przejrzeć ważne dla lekarzy orzeczenia sądowe, które zostały wydane w poprzednim roku. Miniony rok obfitował w orzeczenia, które w znaczący sposób odcisną piętno na praktyce lekarskiej w kolejnych latach. W tym roku kilka ważnych orzeczeń wydał Naczelny Sąd Administracyjny, stąd w tym przeglądzie skupię się na orzeczeniach tego sądu. Kolejny przegląd będzie dotyczył orzeczeń sądów powszechnych i Sądu Najwyższego. Poniżej orzeczenia, z którym trzeba się zapoznać i rozważyć wnioski z nich płynące.

czytaj dalej »

29.10.2018

Medycyna zabiegowa: kiedy lekarze wygrywają w sądzie – przegląd orzecznictwa

category Najnowsze comments dodaj komentarz

Post dotyczący sytuacji, w których lekarze wygrywają sprawy sądowe (patrz: tutaj), spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem Użytkowników mojej strony. Dziś w odpowiedzi na powtarzające się prośby czytelników publikuję kolejne orzeczenia, w których roszczenia pacjentów, nawet pomimo stwierdzenia pewnych niedopatrzeń po stronie lekarzy, zostały oddalone. Analiza i znajomość tych orzeczeń jest niezwykle istotna, ponieważ pozwala nie tylko na lepsze prowadzenie dokumentacji medycznej, lecz również wskazuje jeden z możliwych kierunków argumentacji w różnego rodzaju sprawach o błąd medyczny.

czytaj dalej »

06.04.2018

Niezwykle ważna uchwała Sądu Najwyższego, która wpływa na wykonywanie zawodu lekarza

category Najnowsze comments dodaj komentarz

   Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów w dniu 27 marca w sprawie o sygn. akt III CZP 60/17, podjął uchwałę o następującej treści: „Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu”. Uchwała ta ma niezwykle istotne znaczenie dla lekarzy, dlatego warto ją przybliżyć i wskazać na jej skutki dla praktyki.

czytaj dalej »

20.02.2018

Przegląd ważnych dla lekarzy orzeczeń sądowych (2016)

category Najnowsze comments dodaj komentarz

Tradycją już się stało, że co jakiś czas sporządzam subiektywne zestawienie ważnych dla lekarzy orzeczeń sądowych, które zapadły w ostatnim czasie (zob. np. tutaj i tutaj). Minione dwa lata obfitowały w orzeczenia, które z różnych powodów można uznać za istotne dla praktyki wykonywania zawodu lekarza. Z tego powodu przedstawiam poniżej listę 3 orzeczeń z 2016 r., które są w moim przekonaniu warte szczególnej analizy i refleksji. Listę ważnych orzeczeń z 2017 r. przedstawię w jednym z kolejnych wpisów.

czytaj dalej »

20.11.2017

Ważne orzeczenia sądowe – zgoda pacjenta

category Najnowsze comments dodaj komentarz

Na prośbę czytelników mojej strony wracam do działu ważne orzeczenia sądowe. Tym razem chciałbym przedstawić kilka ważnych orzeczeń, które zapadło ostatnio w temacie zgoda pacjenta. Temat ten, pomimo upływu lat, jest ciągle aktualny, a jak pokazuje orzecznictwo – nadal występują liczne kontrowersje. Wszystkich zainteresowanych podstawowymi orzeczeniami dotyczącymi zgody pacjenta odsyłam do wpisu Ważne orzeczenia dla lekarzy (tutaj).

czytaj dalej »

28.09.2016

Ważne orzeczenia sądowe – należyta staranność lekarza

category Najnowsze comments dodaj komentarz

  Orzecznictwo sądowe pokazuje, jak w praktyce sądowej są rozumiane niektóre pojęcia ustawowe, określające obowiązki lekarskie. Jednym z takich kluczowych pojęć jest „należyta staranność” lekarska. W ostatnim czasie wydano kilka niezwykle ważnych orzeczeń, dotyczących rozumienia „należytej staranności”. Poniżej subiektywny wybór ważnych orzeczeń sądowych, dotyczących tego zagadnienia.

czytaj dalej »

‹ nowsze12

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.