03.02.2024

Nowe obowiązki prawne związane z nawiązywaniem współpracy z osobą wykonująca zawód medyczny

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

W dniu 15 lutego wchodzi w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (dalej: u.p.z.s.), która wprowadza ważne obowiązki prawne m.in. dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Co istotne, obowiązki te dotyczą więc nie tylko  podmiotów leczniczych (np. szpitali, przychodni, POZ-ów), lecz także praktyk lekarskich. W tym wpisie przybliżę dwa obowiązki, które nie są powszechnie znane a mają duże znaczenie dla bezpiecznego wykonywania działalności leczniczej.

czytaj dalej »

23.10.2023

Czy lekarz może otrzymać nagrania z monitoringu w podmiocie leczniczym?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Ostatnio jeden z użytkowników mojej strony napisał do mnie, że ma nietypowe pytanie. Sprawa jest dość ciekawa i – jak to często w sprawach medycznych – mamy dwie wersje wydarzeń. Wersja I (zespołu ratownictwa medycznego): przyjeżdżamy na SOR, wwozimy pacjenta, lekarz z SOR odmawia, ponieważ nie ma miejsc. Wracamy i odjeżdżamy do innego szpitala. W dokumentacji medycznej z pogotowia ratunkowego odnotowano, że SOR odmówił przyjęcia pacjenta. Wersja II (lekarza z SOR): otrzymujemy info z karetki, że wiozą pacjenta. Czekamy. Na podjeździe staje karetka. Z karetki nikt nie wysiada. Po 2 minutach karetka odjeżdża. W dokumentacji medycznej z pogotowia ratunkowego odnotowano, że SOR odmówił przyjęcia pacjenta. Lekarz z SOR twierdzi, że nie odmawiał przyjęcia pacjenta. W tej sprawie rozstrzygającym dowodem może być monitoring podmiotu leczniczego z SOR i jego okolic. Powstaje jednak pytanie, czy lekarz z SOR może otrzymać monitoring z podmiotu leczniczego.

czytaj dalej »

01.09.2023

Przegląd ważnych dla lekarzy zmian w prawie, które wchodzą w życie do VII do IX 2023

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Pomimo, że wakacje trwały i przebiegały w miarę spokojnie, polski prawodawca medyczny intensywnie pracował, wprowadzając nowe przepisy. Z uwagi na liczbę i charakter tych zmian warto na samym początku dokonać ich przeglądu i wskazać kogo one dotyczą. Przepisy te są od niedawna obowiązującym prawem lub wkrótce nim staną się.   

czytaj dalej »

04.05.2023

Czy rozporządzenie w sprawie standardów organizacyjnych leczenia bólu dotyczy także prywatnych praktyk lekarskich?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Jeden z użytkowników strony zadał mi pytanie o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych. Czytelnik mojej strony pyta, czy rozporządzenie to (które weszło w życie w dniu 24 lutego) dotyczy także gabinetów prywatnych. Pytanie od użytkownika strony jest bardzo istotne, ponieważ w przywołanym rozporządzenie wprowadzono kilka nowych obowiązków lekarzy m.in. diagnozowania, leczenia i monitorowania bólu przewlekłego i bólu stanowiącego istotny problem kliniczny.

czytaj dalej »

28.03.2023

Czy pacjentowi hospitalizowanemu należy zapewnić leki na choroby niezwiązane z powodem hospitalizacji?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Dość często podmioty lecznicze zwracają się do mnie z pytaniem o to, czy pacjentowi hospitalizowanemu należy zapewnić leki na choroby, które nie są związane z przyczyną hospitalizacji. Temat ten jest dość istotny i często wywołuje kontrowersje, ponieważ narosło wokół tego wiele niedomówień. Poniżej zatem konkretna odpowiedź na tę wątpliwości.

czytaj dalej »

02.02.2023

Recepty bez NZ. Czy to na pewno przemyślana zmiana? Komentarz do najnowszej propozycji legislacyjnej Ministerstwa Zdrowia

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Media obiegła informacja, że Ministerstwo Zdrowia przygotowało pakiet zmian w 28 ustawach zdrowotnych w ramach nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wśród tych zmian jest drobna zmiana przepisów Prawa farmaceutycznego, która może mieć daleko idące skutki – chodzi o usunięcie z recept możliwości adnotacji „NZ” lub nie „zamieniać”. Warto więc się temu przyjrzeć.

czytaj dalej »

25.11.2022

Czy można wysłać na SOR pacjenta z bólem w klatce piersiowej od razu po teleporadzie?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Ostatnio otrzymałem ważne pytanie dotyczące stwierdzenia podejrzenia stanu nagłego na teleporadzie. Użytkownik mojej strony pytał, czy może wysłać na SOR pacjenta z bólem w klatce piersiowej od razu po teleporadzie. Pytanie to w istocie dotyczy rozumienia podstawowych obowiązków lekarskich i interpretacji przepisów prawa. Stąd konieczne jest przed udzieleniem odpowiedzi przypomnienie podstawowych regulacji prawnych.

czytaj dalej »

12.09.2022

Co ma robić lekarz, gdy pacjent go obraża?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Wielu lekarzy zwraca się do mnie z pytaniami o właściwe postępowanie w przypadku, gdy pacjent ich obraża. Przykładowo jeden z użytkowników mojej strony pisze: „Co możemy zrobić, gdy pacjent jest agresywny, nagrywa nas, grozi nam pozwem bo np. chcemy aby np. założył maseczkę?”. Z kolei inny pyta: „Co zrobić jak pacjent obraża lekarza? Czy postawić granice (licząc się z ewentualną skargą /pozwem) czy odpuścić?”. Poniżej kilka uwag na ten temat.

czytaj dalej »

26.03.2022

Nowa możliwość uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu lekarza (dla lekarzy z Ukrainy)

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

We wpisie z dnia 6 marca br. opisałem trzy ścieżki uzyskania uprawnień w Polsce do wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty (dalej: lekarza) przez lekarzy z Ukrainy (tutaj).  Od 12 marca br. lekarze z Ukrainy mają nową możliwość uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu lekarza na terenie Polski, wprowadzoną przez ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

czytaj dalej »

‹ nowsze1237

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.