Radosław Tymiński
Radca Prawny

Doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny, ekspert ds. legislacji i członek Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie. Specjalizuję się w obronie lekarzy we wszelkich sprawach sądowych (karnych, cywilnych, zawodowych) oraz w obsłudze prawnej podmiotów leczniczych i praktyk lekarskich. Prowadzę szkolenia dla lekarzy w formie wykładów i warsztatów. Łączę działalność naukową z praktyką zawodową.

Doświadczenie zawodowe

Od 16 lat praktyka w zawodzie prawniczym, ponad 200 prowadzonych spraw w obronie lekarzy, blisko 300 zrealizowanych wykładów i szkoleń dla wszystkich zawodów medycznych, ponad 2500 udzielonych konsultacji prawnych, doświadczenie w zakresie legislacji, ponad 10 lat współpracy z wiodącymi uczelniami w zakresie wykładów z prawa medycznego dla studentów prawa i medycyny, współpracownik samorządów zawodów medycznych, ekspert sejmowej Komisji Zdrowia, autor 355 opinii prawnych i ekspertyz na potrzeby Sejmu, członek Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie, ponad 150 publikacji naukowych i dydaktycznych w zakresie prawa medycznego.

Publikacje

Książki:
(1) R. Tymiński, Wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty. Aspekty administracyjnoprawne, Warszawa 2019;
(2) R. Tymiński, J. Mroczek, Stany nagłe niemedyczne, Warszawa 2018;
(3) R. Tymiński, J. Mroczek, Prawo medyczne w przypadkach. Cześć 2, Warszawa 2017;
(4) R. Tyminski, Prawa i obowiązki lekarza w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2016, ss. 215;
(5) R. Tymiński i inni, Prawo medyczne w przypadkach, Warszawa 2014;
(6) R. Tymiński, Odpowiedzialność prawna lekarzy w praktyce. Wybór orzeczeń Sądu Najwyższego z lat 2000-2012, Kraków 2013;
(6) R. Tymiński, Informacja lekarska w praktyce, Kraków 2012;

Redakcje:
(1) R. Tymiński (red.), Odpowiedzialność zawodowa lekarzy w praktyce. Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego z komentarzami, Kraków 2018;
(2) R. Tymiński, J. Woroń (red.). Niepożądane interakcje leków. Aspekty kliniczne i prawne, Warszawa 2020.

Podręczniki:
(1) Tymiński R., Prawo medyczne. Podręcznik dla lekarzy dentystów i studentów wydziałów lekarsko-dentystycznych, Warszawa 2014;
(2) Tymiński R., Prawo medyczne. Podręcznik dla lekarzy i studentów wydziałów lekarskich, Warszawa 2014;

Artykuły naukowe i rozdziały:
(1) R. Tymiński, Odpowiedzialność karna za działania w zespole medycznym, "Przegląd Sądowy" 2021, nr 5;

(2) R. Tymiński, Wybrane aspekty prawne leczenia niepłodności [w:] „Niepłodność 2”, red. P. Laudański, Warszawa 2019;
(3) R. Tymiński, Prawne aspekty postępowania z pacjentami pod wpływem środków psychoaktywnych [w:] „Dopalacze - od teorii do praktyki klinicznej”, red. A. Krakowiak, A. Rutkiewicz, Bielsko-Biała 2019;
(4) R. Tymiński, Znaczenie dowodu z dokumentacji medycznej w sprawach cywilnych o błąd medyczny, „Medyczna Wokanda” 2018, nr 11
(5) R. Tymiński, Wybrane problemy praktyczne powstałe na tle przepisów dotyczących odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów, „Przegląd Sądowy”, 2018, nr 3
(6) R. Tymiński, Postanowienie SN z dnia 8 czerwca 2017 r. (SDI 22/17) [w:] „Odpowiedzialność zawodowa lekarzy w praktyce. Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego z komentarzami”, red. R. Tymiński, Kraków 2018
(7) R. Tymiński, Postępowanie w stanach nagłych w neonatologii z perspektywy prawnej [w:] „Stany nagłe: neonatologia” red. A. Kordek, Warszawa 2018;
(8) R. Tymiński, I. Wrześniewska-Wal, Rola Naczelnego Sądu Lekarskiego w kształtowaniu orzecznictwa sądów lekarskich, „Medyczna Wokanda” 2017, nr 9
(9) R. Tymiński, Obowiązek informacyjny lekarza wobec pacjenta – refleksje na tle wybranego dorobku orzeczniczego Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, „Przegląd Sądowy” 2017, nr 5
(10) R. Tymiński, Świadoma zgoda na zabiegi diagnostyczno-lecznicze wykonywane w gastroenterologii [w:] „Gastroenterologia dziecięca. Podręcznik do specjalizacji”, Warszawa 2016;
(11) R. Tymiński, Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych jako przyczynienie się poszkodowanego w rozumieniu art. 362 k.c., „Przegląd Sądowy” 2016, nr 11-12
(12) R. Tymiński, Anatomia niedoskonałości – jak złe prawo wpływa na wykonywanie zawodu lekarza, „Medyczna Wokanda” 2016, nr 8
(13) R. Tymiński, Postępowanie wobec małoletniej pacjentki, która mogła zostać wykorzystana seksualnie – aspekty prawne [w:] „Ginekologia wieku rozwojowego”, red. T. Majewski, E. Filipp, Warszawa 2015;
(14) R. Tymiński, Szczególne przypadki powiązań kauzalnych w sprawach o błędy medyczne [w:] „Praktyczne aspekty prawa medycznego”, red. M. Urbaniak, Poznań 2015;
(15) R. Tymiński, O powoływaniu lekarzy medycyny sądowej jako biegłych sądowych w sprawach karnych o tzw. błąd w sztuce medycznej, „Przegląd Sądowy” 2014, nr 2
(16) R. Tymiński, Status prawny charakterystyki produktu leczniczego [w:] „Produkt leczniczy”, red. K. Mełgieś, K. Miaskowska-Daszkiewicz, Warszawa 2013;
(17) R. Tymiński, Odpowiedzialność administracyjnoprawna w prawie o odpadach [w:] „Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego 2010-2012”, red. P. Daniluk, M. Laskowska, Warszawa 2013;
(18) R. Tymiński, Czas pracy osób niepełnosprawnych [w:] „Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego 2010-2012”, red. P. Daniluk, M. Laskowska, Warszawa 2013;
(19) R. Tymiński, Zawieszenie prawa do świadczeń emerytalnych [w:] „Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego 2010-2012”, red. P. Daniluk, M. Laskowska, Warszawa 2013;
(20) R. Tymiński, Odpowiedzialność lekarza za udzielenie informacji nadmiernej, „Prawo i Medycyna” 2012, nr 1
(21) R. Tymiński, Problemy z definicjami legalnymi w prawie medycznym, „Przegląd Sądowy” 2012, nr 3,

Własne badania naukowe:
(1) J. Woroń, D. Jurkiewicz, R. Tymiński i inni, Choroby polekowe w otolaryngologii - przyczyny, obraz kliniczny, postępowanie, "Polski Przegląd Otolaryngologiczny" 2021, nr 2;

(2) J. Tymińska, R. Tymiński, K. Kunecka, M. Andrzejczak, Jak zwiększyć zadowolenie pacjentki z wizyty ginekologicznej?, „Ginekologia i Perinatologia Praktyczna” 2018, nr 3(3);

(3) R. Tymiński, M. Serocka, Kto i ile płaci za błędy medyczne? Analiza linii orzeczniczej wydziałów cywilnych sądów powszechnych w sprawach o błąd medyczny, „Ginekologia i Perinatologia Praktyczna” 2018, nr 1;

(4) R. Tymiński, M. Półćwiartek, Co najczęściej drażni pacjentki ginekologów? Analiza negatywnych opinii o ginekologach zamieszczonych na portalach internetowych dotyczących rankingów lekarzy, „Analiza Przypadków. Ginekologia i Położnictwo” 2017, nr 3;

(5) J. Woroń, W. Leppert, R. Tymiński, M. Graczyk, H. Kutaj-Wąsikowska, W. Serednicki, J. Wordliczek pt. Niepożądane efekty polifarmakoterapii u pacjentów z bólem towarzyszącym chorobie nowotworowej leczonych w ramach świadczeń z zakresu opieki paliatywnej, „Ból” 2017, nr 18;

(6) R. Tymiński, M. Walczewski, M. Wieczorek, Identifying patients' criteria for assessment of doctors on Polish physician rating websites, “Journal of Medical Science” 2015, nr 3.

Komentarze:

Autorstwo komentarzy do art. 1-4, 29, 77, 84 [w:] Komentarz do ustawy o zawodzie farmaceuty, red. E. Wasilewska, Warszawa 2021;

Autorstwo komentarzy do art. 56-71 [w:] Komentarz do ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, A. Augustynowicz, A. Budziszewska-Makulska, R. Tymiński, M. Waszkiewicz, Warszawa 2010.

Ponad 100 artykułów w czasopismach: “Medycyna po Dyplomie”, “Ginekologia po Dyplomie” “Pediatria po Dyplomie” “Chirurgia po Dyplomie”, “Kardiologia po Dyplomie”, „Medycyna Praktyczna”, „Dokumentacja medyczna”.

Do pobrania

Jolanta Budzowska - radca prawny, Radosław Tymiński - radca prawny
Prawa pacjenta - Prawa lekarza - poradnik dla pacjentów i lekarzy

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.