Radosław Tymiński
Radca Prawny

Doktor nauk prawnych, radca prawny, ekspert ds. legislacji i członek Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie. Specjalizuję się w obronie lekarzy we wszelkich sprawach sądowych (karnych, cywilnych, zawodowych) oraz w obsłudze prawnej podmiotów leczniczych i praktyk lekarskich. Prowadzę szkolenia dla lekarzy w formie wykładów i warsztatów. Łączę działalność naukową z praktyką zawodową.

Doświadczenie zawodowe

Od 16 lat praktyka w zawodzie prawniczym, ponad 200 prowadzonych spraw w obronie lekarzy, blisko 300 zrealizowanych wykładów i szkoleń dla wszystkich zawodów medycznych, ponad 2500 udzielonych konsultacji prawnych, doświadczenie w zakresie legislacji, ponad 10 lat współpracy z wiodącymi uczelniami w zakresie wykładów z prawa medycznego dla studentów prawa i medycyny, współpracownik samorządów zawodów medycznych, ekspert sejmowej Komisji Zdrowia, autor 355 opinii prawnych i ekspertyz na potrzeby Sejmu, członek Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie, ponad 150 publikacji naukowych i dydaktycznych w zakresie prawa medycznego.

Publikacje

Książki:
(1) R. Tymiński, Wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty. Aspekty administracyjnoprawne, Warszawa 2019;
(2) R. Tymiński, J. Mroczek, Stany nagłe niemedyczne, Warszawa 2018;
(3) R. Tymiński, J. Mroczek, Prawo medyczne w przypadkach. Cześć 2, Warszawa 2017;
(4) R. Tyminski, Prawa i obowiązki lekarza w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2016, ss. 215;
(5) R. Tymiński i inni, Prawo medyczne w przypadkach, Warszawa 2014;
(6) R. Tymiński, Odpowiedzialność prawna lekarzy w praktyce. Wybór orzeczeń Sądu Najwyższego z lat 2000-2012, Kraków 2013;
(6) R. Tymiński, Informacja lekarska w praktyce, Kraków 2012;

Redakcje:
(1) R. Tymiński (red.), Odpowiedzialność zawodowa lekarzy w praktyce. Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego z komentarzami, Kraków 2018;
(2) R. Tymiński, J. Woroń (red.). Niepożądane interakcje leków. Aspekty kliniczne i prawne, Warszawa 2020.

Podręczniki:
(1) Tymiński R., Prawo medyczne. Podręcznik dla lekarzy dentystów i studentów wydziałów lekarsko-dentystycznych, Warszawa 2014;
(2) Tymiński R., Prawo medyczne. Podręcznik dla lekarzy i studentów wydziałów lekarskich, Warszawa 2014;

Artykuły naukowe i rozdziały:
(1) R. Tymiński, Wybrane aspekty prawne leczenia niepłodności [w:] „Niepłodność 2”, red. P. Laudański, Warszawa 2019;
(2) R. Tymiński, Prawne aspekty postępowania z pacjentami pod wpływem środków psychoaktywnych [w:] „Dopalacze - od teorii do praktyki klinicznej”, red. A. Krakowiak, A. Rutkiewicz, Bielsko-Biała 2019;
(3) R. Tymiński, Znaczenie dowodu z dokumentacji medycznej w sprawach cywilnych o błąd medyczny, „Medyczna Wokanda” 2018, nr 11
(4) R. Tymiński, Wybrane problemy praktyczne powstałe na tle przepisów dotyczących odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów, „Przegląd Sądowy”, 2018, nr 3
(5) R. Tymiński, Postanowienie SN z dnia 8 czerwca 2017 r. (SDI 22/17) [w:] „Odpowiedzialność zawodowa lekarzy w praktyce. Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego z komentarzami”, red. R. Tymiński, Kraków 2018
(6) R. Tymiński, Postępowanie w stanach nagłych w neonatologii z perspektywy prawnej [w:] „Stany nagłe: neonatologia” red. A. Kordek, Warszawa 2018;
(7) R. Tymiński, I. Wrześniewska-Wal, Rola Naczelnego Sądu Lekarskiego w kształtowaniu orzecznictwa sądów lekarskich, „Medyczna Wokanda” 2017, nr 9
(8) R. Tymiński, Obowiązek informacyjny lekarza wobec pacjenta – refleksje na tle wybranego dorobku orzeczniczego Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, „Przegląd Sądowy” 2017, nr 5
(9) R. Tymiński, Świadoma zgoda na zabiegi diagnostyczno-lecznicze wykonywane w gastroenterologii [w:] „Gastroenterologia dziecięca. Podręcznik do specjalizacji”, Warszawa 2016;
(10) R. Tymiński, Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych jako przyczynienie się poszkodowanego w rozumieniu art. 362 k.c., „Przegląd Sądowy” 2016, nr 11-12
(11) R. Tymiński, Anatomia niedoskonałości – jak złe prawo wpływa na wykonywanie zawodu lekarza, „Medyczna Wokanda” 2016, nr 8
(12) R. Tymiński, Postępowanie wobec małoletniej pacjentki, która mogła zostać wykorzystana seksualnie – aspekty prawne [w:] „Ginekologia wieku rozwojowego”, red. T. Majewski, E. Filipp, Warszawa 2015;
(13) R. Tymiński, Szczególne przypadki powiązań kauzalnych w sprawach o błędy medyczne [w:] „Praktyczne aspekty prawa medycznego”, red. M. Urbaniak, Poznań 2015;
(14) R. Tymiński, O powoływaniu lekarzy medycyny sądowej jako biegłych sądowych w sprawach karnych o tzw. błąd w sztuce medycznej, „Przegląd Sądowy” 2014, nr 2
(15) R. Tymiński, Status prawny charakterystyki produktu leczniczego [w:] „Produkt leczniczy”, red. K. Mełgieś, K. Miaskowska-Daszkiewicz, Warszawa 2013;
(16) R. Tymiński, Odpowiedzialność administracyjnoprawna w prawie o odpadach [w:] „Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego 2010-2012”, red. P. Daniluk, M. Laskowska, Warszawa 2013;
(17) R. Tymiński, Czas pracy osób niepełnosprawnych [w:] „Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego 2010-2012”, red. P. Daniluk, M. Laskowska, Warszawa 2013;
(18) R. Tymiński, Zawieszenie prawa do świadczeń emerytalnych [w:] „Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego 2010-2012”, red. P. Daniluk, M. Laskowska, Warszawa 2013;
(19) R. Tymiński, Odpowiedzialność lekarza za udzielenie informacji nadmiernej, „Prawo i Medycyna” 2012, nr 1
(20) R. Tymiński, Problemy z definicjami legalnymi w prawie medycznym, „Przegląd Sądowy” 2012, nr 3,

Własne badania naukowe:
(1) J. Tymińska, R. Tymiński, K. Kunecka, M. Andrzejczak, Jak zwiększyć zadowolenie pacjentki z wizyty ginekologicznej?, „Ginekologia i Perinatologia Praktyczna” 2018, nr 3(3)
(2) R. Tymiński, M. Serocka, Kto i ile płaci za błędy medyczne? Analiza linii orzeczniczej wydziałów cywilnych sądów powszechnych w sprawach o błąd medyczny, „Ginekologia i Perinatologia Praktyczna” 2018, nr 1
(3) R. Tymiński, M. Półćwiartek, Co najczęściej drażni pacjentki ginekologów? Analiza negatywnych opinii o ginekologach zamieszczonych na portalach internetowych dotyczących rankingów lekarzy, „Analiza Przypadków. Ginekologia i Położnictwo” 2017, nr 3
(4) J. Woroń, W. Leppert, R. Tymiński, M. Graczyk, H. Kutaj-Wąsikowska, W. Serednicki, J. Wordliczek pt. Niepożądane efekty polifarmakoterapii u pacjentów z bólem towarzyszącym chorobie nowotworowej leczonych w ramach świadczeń z zakresu opieki paliatywnej, „Ból” 2017, nr 18
(5) R. Tymiński, M. Walczewski, M. Wieczorek, Identifying patients' criteria for assessment of doctors on Polish physician rating websites, “Journal of Medical Science” 2015, nr 3

Komentarze:
Autorstwo komentarzy do art. 56-71 [w:] Komentarz do ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, A. Augustynowicz, A. Budziszewska-Makulska, R. Tymiński, M. Waszkiewicz, Warszawa 2010.

Ponad 100 artykułów w czasopismach: “Medycyna po Dyplomie”, “Ginekologia po Dyplomie” “Pediatria po Dyplomie” “Chirurgia po Dyplomie”, “Kardiologia po Dyplomie”, „Medycyna Praktyczna”, „Dokumentacja medyczna”.

Do pobrania

Jolanta Budzowska - radca prawny, Radosław Tymiński - radca prawny
Prawa pacjenta - Prawa lekarza - poradnik dla pacjentów i lekarzy

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.