22.05.2024

Kto i w jakim zakresie może kontrolować gabinet lekarski?

category Prowadzenie działalności leczniczej comments dodaj komentarz

W ramach obsługi prawnej gabinetów lekarskich wspomagam lekarzy w różnych aspektach ich działalności. Ostatnio jeden z moich klientów miał w swoim gabinecie leczniczym aż trzy kontrole prowadzone przez uprawnione podmioty. Mój klient był bardzo zdziwiony tym, kto może go kontrolować. Warto więc przypomnieć, kto może kontrolować gabinet lekarski.

czytaj dalej »

23.03.2024

Które kody ICD-10 mogą pomóc wygrać proces sądowy?

category Prowadzenie działalności leczniczej comments dodaj komentarz

Ostatnio istotny udział w wygraniu sprawy sądowej miały kody ICD-10, dzięki którym wykazałem, że pacjent w tej sprawie nie stosował się do zaleceń. Za pomocą wpisów w dokumentacji medycznej udało nam się to wykazać bez żądnych wątpliwości. W związku z tym mogę z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że odpowiednie kodowanie wizyt ma znaczenie nie tylko statystyczne, lecz również prawne. Co jednak ciekawe, jako osoba, która rocznie audytuje dziesiątki dokumentacji medycznych, stwierdzam, że w wielu dokumentacjach medycznych nie znajdują kodów, które w oczywisty sposób odnoszą się do danego pacjenta.

czytaj dalej »

12.10.2023

Czy podmiot leczniczy ma prawo udostępnienia całej dokumentacji medycznej pacjenta ZUS-owi?

category Prowadzenie działalności leczniczej comments dodaj komentarz

  Ostatnio do przychodni, którą obsługuję prawnie, zwrócił się Zakład Ubezpieczeń Społecznych o udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta w celu kontroli wystawionych orzeczeń o niezdolności do pracy. U mojego klienta powstała wątpliwość, czy może udostępnić całość dokumentacji medycznej na rzecz ZUS.

czytaj dalej »

06.09.2023

Ważne informacje dotyczące bezpłatnych leków dla osób poniżej 18 r.ż i dla osób powyżej 65 r.ż.

category Prowadzenie działalności leczniczej comments dodaj komentarz

  W dniu 30 sierpnia 2023 r. weszła w życie zmiana art. 43a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wprowadza uprawnienia osób do ukończenia 18 roku życia oraz po ukończeniu 65 roku życia do bezpłatnego zaopatrzenia w niektóre leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne. Warto zwrócić uwagę na kilka kwestii związanych z tymi uprawnieniami, ponieważ na podstawie rozmów z lekarzami już wiem, że przepisy są nieprawidłowo interpretowane.

czytaj dalej »

14.03.2023

Czy każdy POZ musi zatrudnić koordynatora opieki?

category Prowadzenie działalności leczniczej comments dodaj komentarz

Kilka podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które mają umowę na świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, zwróciło się do mnie z pytaniami o to, czy każdy POZ powinien zatrudnić na etacie bądź kontrakcie koordynatora opieki zdrowotnej. Odpowiedź na to pytanie nie jest oczywista, choć dokładna analiza przepisów pozwala na jej udzielenie.  

czytaj dalej »

22.05.2022

Czy można wystawić rodzicowi zaświadczenie o niezdolności do pracy z powodu opieki nad dzieckiem na wizycie bez dziecka?

category Prowadzenie działalności leczniczej comments dodaj komentarz

Ostatnio jeden z użytkowników napisał do mnie poniższą wiadomość: „Mam taki przypadek, że moja koleżanka wystawia na prośbę rodziców zwolnienia na opiekę nad dzieckiem bez badania tych dzieci przez co coraz więcej osób wymaga ode mnie tego samego. Mam wątpliwość, czy to zgodne z prawem”. Poniżej odpowiedź na to pytanie.

czytaj dalej »

21.10.2021

Czy można przedłużyć receptę na podstawie danych z profilu pacjenta?

category Prowadzenie działalności leczniczej comments dodaj komentarz

Po wykładzie nt. pułapek teleporad zgłosiła się do mnie uczestniczka tego webinaru z niezwykle ciekawym pytaniem: „Czy mogę kontynuować leczenie, jeśli zgłasza się do mnie pacjent pierwszorazowy na teleporadę, który nie ma zaświadczenia lekarskiego z rozpoznaniem choroby, ale na profilu pacjenta są widoczne recepty, które były wypisywane wcześniej?”. Kwestia jest niezwykle interesująca i dlatego postanowiłem przyjrzeć się jej bardziej szczegółowo.

czytaj dalej »

12.05.2021

Czy w czasie zwolnienia chorobowego można uczestniczyć w kursach szkoleniowych?

category Prowadzenie działalności leczniczej comments dodaj komentarz

Ostatnio trafiło do mnie ciekawe pytanie młodej lekarki. Skarżyła się ona na to, że jej przełożony wypomniał jej publicznie to, iż w trakcie zwolnienia lekarskiego z powodu choroby uczestniczyła w kursie specjalizacyjnym on-line. Zdaniem przełożonego świadczyło to o naruszeniu warunków zwolnienia i bezprawnym pobieraniu zasiłku chorobowego. Sprawa nie wygląda jednak tak, jak przedstawia to ów przełożony.

czytaj dalej »

22.05.2020

Czy lekarz POZ ma obowiązek zlecić badania potrzebne przed operacją pacjenta w szpitalu z kontraktem z NFZ?

category Prowadzenie działalności leczniczej comments dodaj komentarz

W związku z prowadzoną przez moją kancelarię akcją udzielania bezpłatnych porad wszystkim lekarzom zaangażowanym w zwalczanie COVID-19 otrzymuję wiele pytań, na które regularnie odpowiadam. Niemniej otrzymuję też pytania niezwiązane z COVID-19, na które warto odpowiedzieć. Dziś pytanie od jednego z lekarzy, który pisze: „słyszałem od kolegi, że lekarz POZ nie ma obowiązku zlecać badań potrzebnych przed operacją pacjenta w szpitalu publicznym. Czy to prawda? Mam w miesiącu kilku takich pacjentów, którzy zostali poinformowani w szpitalu, że to lekarz POZ powinien im zlecić niezbędne badania (np. układ krzepnięcia, morfologia krwi z płytkami, anty Hbs, anty HCV). Kto ma rację?”.

czytaj dalej »

10.01.2020

Kiedy lekarz może wystawiać recepty w formie papierowej?

category Prowadzenie działalności leczniczej comments dodaj komentarz

  Ostatnio tematyka recept gości na moim blogu co jakiś czas (zob. np. tutaj). Dziś ponowienie na ten temat, ponieważ od dwóch dni obowiązkowo wszystkie recepty wystawia się w formie elektronicznej, co powoduje liczne pytania od użytkowników strony. Jedną z najczęściej powtarzających się kwestii jest to, w jakich sytuacjach lekarz może posłużyć się receptą papierową.

czytaj dalej »

14.03.2019

Czy lekarz z prywatnego gabinetu musi obawiać się podwójnego karania za nieprawidłowo wypisane recepty refundowane?

category Prowadzenie działalności leczniczej comments dodaj komentarz

  W otrzymanym ostatnio e-mailu użytkownik mojej strony zwrócił się z pytaniem, czy lekarz z prywatnego gabinetu musi obawiać się podwójnego karania za nieprawidłowo wypisane recepty refundowane. Ponieważ w kwestii tej zaszły ostatnio dość istotne zmiany, warto przedstawić odpowiedź na to pytanie i dodać dwa słowa komentarza.

czytaj dalej »

20.10.2018

Czy można udostępnić dokumentację medyczną pacjenta na żądanie ZUS-u w związku z kontrolą prawidłowości wystawiania zaświadczeń o niezdolności do pracy?

category Prowadzenie działalności leczniczej comments dodaj komentarz

Ostatnio jeden z lekarzy napisał do mnie, czy może udostępnić dokumentację medyczną na żądanie ZUS-u, ponieważ wystąpiono do niego z żądaniem „w związku z prowadzonym postępowaniem w ramach kontroli prawidłowości wydawania zwolnień lekarskich”. Pytanie to jest bardzo ważne, ponieważ nieprawidłowe postępowanie może narazić lekarza na odpowiedzialność prawną.

czytaj dalej »

24.07.2018

Czy można wystawić zaświadczenie lekarskiej o konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny dla nieobecnego rodzica?

category Prowadzenie działalności leczniczej comments dodaj komentarz

  Ostatnio otrzymałem e-mail z następującym pytaniem: „Na wizycie mama dziecka [które było chore] powiedziała, że mam wypisać ZUS ZLA na ojca dziecka. Odmówiłam […]. Czy mogłam odmówić mamie dziecka wystawienia ZUS-ZLA na opiekę dla ojca dziecka, którego nie widziałam?”. Pytanie to jest niezwykle ciekawe i może stanowić punkt wyjścia do reflekcji nad bezpiecznym wykonywaniem zawodu.

czytaj dalej »

05.12.2017

Czy lekarz POZ może wydawać zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uprawiania pozaszkolnego sportu?

category Prowadzenie działalności leczniczej comments dodaj komentarz

  Ostatnio jeden z użytkowników strony przesłał mi następujące pytanie: „dość często przychodzą rodzice do mnie i proszę o zaświadczenie dla trenera, że dziecko może uprawiać dany sport np. karate, piłkę nożną czy tenis. Czy lekarz POZ może wypisać takie zaświadczenie? Proszę o odpowiedź, bo mam pewne wątpliwości”. Poniżej odpowiem na to pytanie, które dość często pojawia się na różnego rodzaju konferencjach lekarskich.

czytaj dalej »

13.01.2016

Czy lekarz musi podać na recepcie swój numer telefonu?

category Prowadzenie działalności leczniczej comments dodaj komentarz

Jedna z użytkowniczek mojej strony zadała ostatnio pytanie, czy to prawda, że na receptach należy umieszczać swój numer telefonu. Pytanie jest bardzo ważne, bo dotyczy nowych obowiązków lekarza, wystawiającego receptę, które wynikają z ustawy z dnia 9 października 2015 r., nowelizującej ustawę z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

czytaj dalej »

‹ nowsze12

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.