08.11.2018

Które czynności lekarza zazwyczaj nie podlegają ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej?

category Odpowiedzialność comments dodaj komentarz

   Kilka razy w minionych tygodniach pytano mnie, które czynności nie podlegają ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej a są często wykonywane przez lekarzy. Jest to kwestia niezwykle ważna, ponieważ niepodleganie pewnej czynności ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej oznacza, że w razie uznania zasadności roszczenia pacjenta dotyczącego tej czynności lekarz musi sam pokryć odszkodowanie. Poniższa lista została sporządzona na podstawie analizy ogólnych warunków umów największych ubezpieczycieli lekarzy – należy jednak pamiętać, że nie obejmuje ona wszystkich wyłączeń (te w sposób kompletny wskazuje ubezpieczyciel w Ogólnych Warunkach Umownych), a jedynie te najczęściej spotykane w praktyce.
    Następujące sytuacje przeważnie nie są objęte zwykłym ubezpieczeniem  odpowiedzialności cywilnej:
1) następstwa zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych udzielanych bez wskazań medycznych;
2)  następstwa użytkowania sprzętu bez wymaganych certyfikatów, atestów lub zezwoleń;
3) szkody osób najbliższych poszkodowanemu, wyrażające się w utracie albo nienawiązaniu normalnej więzi z osobą poszkodowaną (zob. wpis tutaj);
4)  powstałe w wyniku niedotrzymania terminów planowych świadczeń zdrowotnych;
5) powstałe wskutek naruszenia przepisów umownych (np. kary umowne za nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej).
   Biorąc powyższe pod uwagę, należy pamiętać, że choć ww. czynności nie są objęte typowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej lekarzy, to można przeważnie zawrzeć na nie dodatkowe ubezpieczenie.


Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.