23.05.2016

Kto odpowiada za nieprawidłową kwalifikację pacjenta do inwazyjnych badań lub zabiegu?

category Odpowiedzialność comments dodaj komentarz

  Ostatnio otrzymałem interesujące pytanie o to, kto odpowiada za nieprawidłową kwalifikację pacjenta do inwazyjnego badania lub zabiegu (dalej: zabieg): lekarz kwalifikujący czy lekarz wykonujący badanie lub zabieg. Pytanie to zadał jeden z użytkowników strony, wskazując na następującą praktykę: ordynator ze swojego prywatnego gabinetu przysyła do niego do pracowni w publicznym szpitalu pacjentów na inwazyjne badania, do których lekarz ten nie widzi wskazań.
  Odpowiadając jednym zdaniem: to zależy od sytuacji, najczęściej jednak obaj lekarze odpowiadają za prawidłowość kwalifikacji pacjenta do zabiegów. Przede wszystkim należy podkreślić, że każdy z lekarzy jest zobowiązany do respektowania prawa pacjenta do „świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej” (art. 6 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta). Także każdy z lekarzy ma obowiązek wykonywać zawód z należytą starannością (art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty). Z obu tych przepisów wynika, że obowiązkiem lekarza kierującego na zabieg jest ustalenie zgodnych z aktualną wiedzą medyczną wskazań i przeciwwskazań do zabiegu, a obowiązkiem lekarza wykonującego zabieg jest zweryfikowanie tych wskazań i przeciwwskazań w świetle aktualnej wiedzy medycznej. Lekarz, który kieruje pacjenta na niepotrzebne zabiegi, narusza zasady wiedzy medycznej i należytej staranności, podobnie jak lekarz, który je wykonuje bez weryfikacji. Oczywiście od tej reguły mogą istnieć wyjątki, które muszą jednak być rozpatrywane kazuistycznie (np. lekarz rezydent dostaje polecenie od przełożonego wykonania określonych badań).
  Na koniec warto dodać, że lekarz wykonujący zabieg nie ma obowiązku ponownego przeprowadzania procesu diagnostycznego, służącego ocenie zasadności wykonania danego zabiegu. Lekarz, wykonujący zabieg, ma jedynie obowiązek zweryfikowania, czy w świetle dostarczonej dokumentacji medycznej oraz informacji uzyskanych od pacjenta kwalifikacja do zabiegu jest zasadna.

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.