25.11.2013

Kto może zostać biegłym sądowym?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U.2005.15.133), biegłym sądowym zarówno w sprawach cywilnych, jaki i karnych może być ustanowiona osoba, która:

─ korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

─ ukończyła 25 lat życia;

─ posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;

─ daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;

─ wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

Posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami. Ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do prezesa sądu okręgowego, na listę którego dana osoba ma zostać wpisana jako biegły. Należy podkreślić – że wbrew obiegowym opiniom – nie ma przeszkód prawnych, żeby biegłym sądowym został lekarz, który nie ma tytułu doktora nauk medycznych czy specjalizacji. Oczywiście wylegitymowanie się dyplomem doktorskim i zdanym egzaminem specjalizacyjnym może ułatwić bycie biegłym sądowym, jednakże nie jest to warunek niezbędny. Znam przypadki, w których biegłymi sądowymi były osoby mające tylko I stopień specjalizacji.

Na gruncie postępowania karnego wprowadzono także instytucję biegłego doraźnego (tzw. biegły ad hoc), którym może być ustanowiony każdy, o kim wiadomo, że ma odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie (art. 195 k.p.k.). Biegłych doraźnych w sprawach medycznych powołuje się często w przypadku spraw wymagających wiadomości z zakresu dziedziny, która nie ma statusu specjalizacji. Przykładowo, sąd może powołać biegłego doraźnego w sprawie z zakresu: wakcynologii, podologii czy perinatologii.

 

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.