25.11.2013

Kim jest osoba bliska dla pacjenta w rozumieniu prawa?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Przepisy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm., dalej: u.p.p.) definiują pojęcie „osoby bliskiej” uznając, że jest nią małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta (art. 3 ust. 1 pkt 2 u.p.p.). Należy zatem zauważyć, że osoba bliska to osoba spokrewniona lub spowinowacona z pacjentem, pozostająca w osobistej i bliskiej zażyłości z pacjentem (np. konkubent) lub dowolna osoba wskazana przez pacjenta.

Tym samym osoba bliska musi albo zostać wskazana przez pacjenta, albo wykazać zależności, o których mowa wyżej (pokrewieństwo, powinowactwo, pożycie, przedstawicielstwo). Ponieważ osoba bliska ma pewne prawa, a lekarz ma wobec niej określone obowiązki (patrz szerzej: Czy lekarz może informować osobę bliską o stanie zdrowia pacjenta?) należy dla bezpieczeństwa odnotować w dokumentacji medycznej, że: „pacjent wskazał X.Y. jako osobę bliską” albo „X.Y. udowodnił, że jest osobą bliską w rozumieniu przepisów o prawach pacjenta”. Umieszczenie takich wpisów w dokumentacji medycznej pozwala zdjąć z lekarza odpowiedzialność za udzielenie informacji o stanie zdrowia pacjenta osobie do tego nieupoważnionej (uwalnia zatem od odpowiedzialności za naruszenie tajemnicy zawodowej).

 

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.