24.11.2013

Jakie informacje są objęte tajemnicą lekarską?

category Odpowiedzialność comments dodaj komentarz

Przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm., dalej: u.z.l.) nie wprowadzają klasycznej definicji tajemnicy lekarskiej, jednakże w art. 40 ust. 1 u.z.l. jednoznacznie wskazano zakres informacji objętych tą tajemnicą. Zgodnie z tym przepisem, „Lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu”. Tajemnicą zawodową objęte są zatem wszystkie informacje związane z pacjentem i uzyskane w związku z wykonywaniem zawodu.

W kontekście omawianego przepisu warto zwrócić uwagę na kilka kwestii, które w praktyce wywołują często nieporozumienia:

po pierwsze, omawiana regulacja chroni pacjenta. Innymi słowy, lekarz nie narusza tego przepisu, jeżeli ujawnia informacje dotyczące innych osób (np. osoby bliskiej, opiekuna faktycznego);

po drugie, cytowany przepis nie zawęża rodzajowo informacji objętych tajemnicą lekarską, np. do informacji o stanie zdrowia czy informacji medycznych. Oznacza to, że tajemnica lekarska obejmuje wszelkie informacje, które lekarz uzyskał o pacjencie. Tym samym będą to informacje dotyczące zarówno stanu zdrowia, jak i innych kwestii, np. preferencji seksualnych, trybu życia, upodobań, tatuaży czy stosunków rodzinnych i towarzyskich;

po trzecie, tajemnicą są objęte tylko te informacje, które lekarz uzyskał w związku z wykonywaniem zawodu. Należy podkreślić, że nie ma znaczenia źródło konkretnej informacji (tj. np. wywiad lekarski, obserwacja własna, wyniki badań laboratoryjnych), lecz jedynie kontekst ich uzyskania. Innymi słowy, każda informacja, którą lekarz uzyska z tego powodu, że jest lekarzem, jest objęta tajemnicą zawodową (przykładowo: lekarz specjalista ginekologii i położnictwa, który zobaczył podczas badania u swojej znanej pacjentki tatuaż w miejscu intymnym, jest zobowiązany do tajemnicy, jeżeli zaś ten sam lekarz zobaczył ten tatuaż na plaży – przypadkiem – to do tajemnicy już zobowiązany nie jest. W pierwszym bowiem wypadku uzyskał informację o tatuażu w związku z wykonywaniem zawodu, w drugim zaś już tego związku nie było).

 

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.