25.11.2013

Jak postąpić, gdy do przychodni zgłasza się niepełnoletni pacjent bez opiekuna?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

To zależy od sytuacji zdrowotnej pacjenta oraz jego wieku. Dla przypomnienia należy tylko dodać, że za niepełnoletniego uznaje się pacjenta, który nie ma ukończonego 18. roku życia (art. 10. § 1 k.c.).

W zależności od sytuacji możemy rozróżnić trzy możliwe procedury postępowania:

udzielenie pacjentowi bez względu na jego wiek pomocy w przypadku niecierpiącym zwłoki. Podstawowym obowiązkiem lekarza jest niesienie pomocy pacjentowi w przypadku niecierpiącym zwłoki (art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty obowiązek, t.j. Dz.U.2011.277.1634 ze zm.). W przypadku niecierpiącym zwłoki lekarz może, bez względu na wiek pacjenta, udzielić mu wszystkich niezbędnych świadczeń zdrowotnych, począwszy od zbadania go, podania mu leków, a nawet przeprowadzenia zabiegów chirurgicznych (np. tracheotomii). Innymi słowy, lekarz ma podjąć takie działania, które będą prowadziły do odwrócenia niebezpieczeństwa lub jego zmniejszenia. Jeżeli zatem osoba niepełnoletnia zgłasza się do lekarza w sytuacji, w której zwłoka mogłaby spowodować istotne niebezpieczeństwo dla jej życia lub zdrowia, to lekarz musi udzielić jej świadczeń zdrowotnych (np. pacjent z objawami ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego, pacjent z dusznością, pacjent z zaburzeniami równowagi);

odmowa udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentowi poniżej 16. roku życia. Jeżeli do lekarza zgłasza się pacjent niepełnoletni, poniżej 16. roku życia (i nie ma przypadku niecierpiącego zwłoki), to lekarz ma obwiązek odmówić udzielenia mu świadczeń zdrowotnych i pouczyć o konieczności stawienia się z opiekunem prawnym (rodzic) lub faktycznym. Warto jednak pamiętać, że opiekun faktyczny może udzielić zgody tylko na zbadanie pacjenta, nie zaś na udzielenie innych świadczeń zdrowotnych (np. podanie leków);

udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentowi powyżej 16. roku życia, jeżeli jest zgoda pisemna opiekuna prawnego. Jeżeli do lekarza zgłasza się pacjent niepełnoletni, powyżej 16. roku życia (i nie jest to przypadek niecierpiący zwłoki), dysponujący zgodą pisemną opiekuna prawnego na udzielenie świadczeń zdrowotnych, to lekarz może udzielić mu świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym zgodą opiekuna prawnego. Należy dodać, że opiekun prawny może zostawić taką zgodę w przychodni i wtedy niepełnoletni pacjent, który ukończył 16. rok życia, nie będzie musiał jej przynosić za każdym razem.

 

Radosław Tymiński

 

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.