25.11.2013

Jak lekarz może realizować obowiązek doskonalenia zawodowego?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2011.277.1634 ze zm.), lekarz ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego w różnych formach kształcenia podyplomowego. Konkretne czynności, przez które lekarz realizuje obowiązek doskonalenia zawodowego zostały wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U.231.2326 ze zm.), zgodnie z którym lekarz dopełnia obowiązku kształcenia podyplomowego m.in. poprzez:

─ realizowanie programu specjalizacji lub umiejętności;

─ odbywanie praktyk klinicznych;

─ udział w kursach medycznych, kongresach, zjazdach, konferencjach lub sympozjach naukowych oraz szkoleniach wewnętrznych;

─ prowadzenie wykładów lub doniesienia w formie ustnej lub plakatowej na kongresach, zjazdach, konferencjach lub sympozjach naukowych;

─ udział w programach edukacyjnych opartych o zadania testowe;

─ uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora w zakresie nauk medycznych;

─ napisanie i opublikowanie fachowej książki medycznej, artykułu w fachowym, recenzowanym czasopiśmie lub edukacyjnego programu multimedialnego o charakterze naukowym lub popularnonaukowym;

─ przetłumaczenie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce, artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym lub edukacyjnego programu multimedialnego;

─ prowadzenie szkolenia lekarzy stażystów lub kierowanie specjalizacją lekarzy lub nabywaniem przez lekarzy umiejętności;

─ indywidualną prenumeratę fachowego czasopisma medycznego indeksowanego przez filadelfijski Instytut Informacji Naukowej lub Index Copernicus;

─ przynależność do kolegium specjalistów lub towarzystwa naukowego oraz udział w ich posiedzeniach.

W artykule Punktacja poszczególnych form kształcenia podyplomowego prezentuję tabelkę, w której przedstawiam szczegółowo formę kształcenia podyplomowego, punktację z nią związaną i sposób weryfikacji wypełnienia obowiązku kształcenia.

 

Radosław Tymiński

 

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.