23.11.2013

Głośne sprawy medyczne na świecie

category Najnowsze comments dodaj komentarz

Austria

Sąd Najwyższy Austrii w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. (OGH 9 Ob 52/12f) stwierdził, że lekarski obowiązek informacyjny obejmuje także wskazówki, dotyczące odpowiedniego postępowania profilaktycznego, dzięki którym pacjent może uniknąć bądź zmniejszyć typowe ryzyka związane z operacją. W sprawie chodziło o to, że anestezjolog stwierdził przed operacją, że pacjent ma luźne przednie zęby i uprzedził go o tym, iż podczas operacji może dojść do ich dalszego uszkodzenia. Jednakże nie powiedział pacjentowi, że lekarz dentysta może zęby chronić za pomocą specjalnych czasowych utwardzaczy. Sąd stwierdził odpowiedzialność lekarza za brak odpowiedniej informacji.

 Indie

Sąd Najwyższy Indii w orzeczeniu z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie Samira Kohli vs Dr. Prahaba Manchanda dokonał obszernej wykładni zagadnienia zgody pacjenta na działania medyczne. Sytuacją, która dała impuls do wydania tego ważnego orzeczenia było zgłoszenie się 44 letniej, niezamężnej kobiety do lekarza z powodu przedłużającego się krwawienia miesiączkowego. Lekarz stwierdził konieczność wykonania laparoskopii diagnostycznej, jednakże podczas zabiegu dokonał usunięcia macicy wraz z przydatkami z powodu licznych mięśniaków macicy. Pacjentka oskarżyła lekarza o wykonanie zabiegu bez jej zgody. Sąd Najwyższy Indii potwierdził jego winę, podkreślając, że uzyskanie zgody na laparoskopię diagnostyczną nie oznacza, że pacjentka zgadza się też na wykonanie zabiegów operacyjnych. Przy tej okazji Sąd podkreślił, że lekarza obowiązują następujące reguły: „Lekarz ma obowiązek uzyskania zgody od pacjenta przed podjęciem jakiegokolwiek leczenia (w tym zawiera się także leczenie zabiegowe). Tak uzyskana zgoda musi być realna i ważna, co oznacza, że pacjent musi posiadać zdolność i kompetencje do jej wyrażenia, jego zgoda musi być dobrowolna, zgoda musi opierać się na odpowiedniej informacji odnoszącej się do istoty postępowania leczniczego, tak by pacjent wiedział na co się zgadza”. Równocześnie sąd wyjaśnił, że informacja jest odpowiednia wtedy, gdy wskazuje: 1) „istotę i przebieg postępowania leczniczego, a także jego cele, korzyści i skutki” 2) „alternatywy, o ile są dostępne”; 3) „zarys zasadniczych powikłań” oraz 4) „niekorzystne konsekwencje niepodjęcia leczenia”.

 USA (Kalifornia)

Sąd Najwyższy Kalifornii w wyroku z dnia 18 sierpnia 2008 r. (Ct. App. 4/1 D045438) stwierdził, że szpital czy lekarz (niezależnie od tego, czy działa w sferze publicznej czy prywatnej) nie mogą odmówić leczenia niepłodności pacjentce tylko z tego powodu, iż jest ona lesbijką.

 

 Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.