29.06.2015

Czy ugoda zawarta przez lekarza z pacjentem wiąże ubezpieczyciela?

category Odpowiedzialność comments dodaj komentarz

  Ostatnio zgłosiło się do mnie kilku lekarzy, biorących wspólnie udział w jednym zdarzeniu, którzy rozważali zawarcie ugody z pacjentką. Na tle naszej rozmowy pojawiła się ciekawa kwestia, czy ubezpieczyciele tych lekarzy pokryją ewentualne odszkodowanie i zadośćuczynienie wypłacone pacjentce. Odpowiedź na to pytanie zależy od okoliczności sprawy.

  Przede wszystkim należy zauważyć, że mamy dwa rodzaje ugód – pozasądowe i sądowe. Ugoda jest to umowa cywilnoprawna zawierana przez strony, pomiędzy którymi istnieje spór prawny. Treścią ugody jest wzajemne uregulowanie swojej sytuacji prawnej w sposób, pozwalający uniknąć procesu sądowego albo doprowadzić do umorzenia trwającego postępowania.

  Zgodnie z przepisami, ubezpieczony i ubezpieczający mają obowiązek współdziałania, co oznacza, że ubezpieczony ma obowiązek zawiadomienia ubezpieczyciela o zdarzeniu szkodzącym oraz zabezpieczenia jego interesów. Jednym z przejawów zabezpieczenia interesów ubezpieczającego jest zaniechanie działań zmierzających do zaspokojenia poszkodowanego, tj. uznania jego roszczeń lub wypłacenia odszkodowania (przeważnie ubezpieczyciele jednoznacznie w Ogólnych Warunkach Umownych zastrzegają, że nie wolno zawierać z poszkodowanym żadnych ugód lub uznawać jego roszczeń). Z tego powodu co do zasady zawarcie przez lekarza ugody z pacjentem nie spowoduje, że to ubezpieczyciel pokryje jej koszty. Innymi słowy, z założenia lekarz pokrywa koszty ugody z własnej kieszeni.

  Należy jednak zauważyć, że istnieją trzy sytuacje, w których ubezpieczyciel pokryje odszkodowanie ustalone w ugodzie:

  po pierwsze, gdy lekarz zawiadomi ubezpieczyciela o trwających pozasądowych negocjacjach ugodowych i uzyska jego pisemną zgodę na zawarcie ugody o określonej treści;

  po drugie, gdy uczestniczący w procesie jako strona ubezpieczyciel przystąpi do negocjacji wraz z lekarzem i razem zawrą ugodę z pacjentem;

  po trzecie, gdy po zawarciu ugody lekarz wystąpi do ubezpieczyciela z informacją o wystąpieniu wydarzenia szkodzącego oraz wypłaconym odszkodowaniu a ubezpieczyciel po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego uzna swoją odpowiedzialność.

  Moim zdaniem, zawsze trzeba próbować negocjacji i postarać się uzyskać pisemną zgodę ubezpieczyciela na zawarcie ugody, gdyż to niejednokrotnie pozwala oszczędzić dużo czasu i pieniędzy.

 

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.