25.11.2013

Czy prawo określa zasady zlecania pielęgniarkom wykonanie określonych czynności?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Tak, zasady wykonywania zleceń lekarskich przez pielęgniarki i położne określa ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.2011.174.1039 ze zm., dalej: u.z.p.p.). Przepisy tej ustawy przewidują, że zlecenie to szczególne uprawnienie lekarza, które polega na tym, iż może on wydać wiążące dla pielęgniarki lub położnej polecenie, dotyczące diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pacjenta (art. 4 ust. 1 pkt 5 i art. 5 ust. 1 pkt 8 u.z.p.p.). W świetle prawa można rozróżnić dwa rodzaje zleceń: „zwyczajne” (w każdej sytuacji medycznej z wyjątkiem stanu nagłego) oraz „nadzwyczajne” (w stanie nagłym, tj. w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 u.z.p.p., „Pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie zapisane w dokumentacji medycznej”. Przepis ten dotyczy zwyczajnych zleceń lekarskich i przesądza, że zlecenie musi być: wyrażone na piśmie oraz odnotowane w dokumentacji medycznej. Posłużenie się w przepisie samym wyrazem „zlecenie” jest również wielce wymowne, gdyż oznacza polecenie wykonania czegoś (por. E. Sobol, Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2006, „zlecenie”). Z tego wynika, że „zlecenie lekarskie” musi określać treść czynności (przedmiot zlecenia).

Z kolei zgodnie z art. 15 ust. 2 uz.p.p. „Zapis w dokumentacji medycznej, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy zleceń wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego”. Przepis ten dotyczy wykonywania zleceń lekarskich „nadzwyczajnych”, tj. takich których ze względu na sytuację nie ma czasu odnotowywać w dokumentacji. Lekarz może wydać zlecenie ustnie tylko wtedy, gdy stan pacjenta nagle (gwałtownie) się pogorszy, co spowoduje, że pacjent znajdzie się w stanie zagrożenia życia.

Tyle przepisy. Jednakże ja, na podstawie swoich doświadczeń, sugerowałbym, żeby lekarze dodatkowo:

─ wskazywali czas wystawienia zlecenia (12.04.13, g. 11.00) oraz termin jego realizacji (dzisiaj, pilnie, natychmiast);

─ określali sposób wykonania zlecenia (np. poprzez dopisanie: enoksaparyna i.v. albo intra vene);

─ zawsze stemplowali się pod zleceniem i podpisywali (w sytuacjach spornych zawsze jest możliwość analizy grafologicznej, bo samą pieczątkę można podrobić lub zdobyć w inny sposób).

Proszę też pamiętać o tym, żeby nigdy nie wystawiać zleceń in blanco.

 

Radosław Tyminski

 

 

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.