19.11.2015

Czy podczas wykonywania znieczulenia przez lekarza rezydenta anestezjologii musi być w tej samej sali obecny specjalista anestezjologii?

category Rezydenci comments dodaj komentarz

  Problem, dotyczący tego, czy podczas wykonywania znieczulenia przez lekarza rezydenta anestezjologii musi być w tej samej sali obecny specjalista, dotyczy de facto interpretacji pojęć zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
  Przed odpowiedzią na to pytanie należy zwrócić uwagę, że przywołane rozporządzenie przewiduje, iż: „Lekarz w trakcie specjalizacji może wykonywać znieczulenie, jeżeli wykonanie tego znieczulenia jest bezpośrednio nadzorowane przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii” (§ 8 ust. 3). Z przepisu tego jednoznacznie wynika, że lekarz robiący specjalizację może wykonywać znieczulenie, o ile jest to „bezpośrednio nadzorowane” przez lekarza mającego już specjalizację. Powstaje zatem pytanie, co należy rozumieć pod pojęciem „bezpośredniego nadzoru”.
  Pojęcie to zostało sprecyzowane w orzecznictwie sądowym. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 sierpnia 2006 r. (sygn. akt WA 23/06), dotyczącym rozumienia zwrotu „bezpośredni nadzór” na gruncie medycznym: „Określenie «bezpośredniości» jako warunku należytości sprawowania tej opieki odpowiada powszechnemu znaczeniu tego słowa. Bowiem «bezpośredni» to taki, który znajduje się blisko nas, niczym nie oddzielony w przestrzeni lub w czasie”. Jak z tego wynika, bezpośredni nadzór oznacza, że osoba nadzorująca i nadzorowana muszą: w jednym czasie znajdować się w tym samym pomieszczeniu i mieć ze sobą cały czas kontakt. Przekładając te rozważania na grunt anestezjologii „bezpośredni nadzór” istnieje wtedy, kiedy lekarz nadzorowany może przez cały czas trwania zabiegu znieczulenia zasięgnąć porady lekarza specjalisty, a lekarz specjalista ma w każdej chwili możliwość przejęcia znieczulania pacjenta.

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.