22.09.2022

Czy pacjent ma prawo żądać, żeby podmiot leczniczy usunął jego dokumentację medyczną?

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

  Wczoraj jedna z moich klientek napisała do mnie następującą wiadomość: „Co mam robić? Otrzymałam takiego e-maila od pacjentki-prawniczki: zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, odwołuję wyrażoną przeze mnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwa podmiot leczniczy i podmioty powiązane. Żądam usunięcia moich danych. W przypadku braku spełnienia mojego żądania zastrzegam podjęcie kroków prawnych”. Klientka przestraszona pytała, czy możne usunąć jej dokumentację.

  Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty: „Lekarz ma obowiązek prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta”. Przepis ten ma charakter imperatywny, to znaczy nakazuje jednoznacznie lekarzowi prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta. Nie ma zatem wątpliwości, że prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta nie jest przywilejem, a obowiązkiem prawnym lekarza. Przepis ten nie przewiduje wyjątków, a jedynie odsyła do ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która ma określić szczegóły prowadzenia dokumentacji medycznej.

  Szczegółowe zasady prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta określono w przepisach ustawy, zgodnie z którą „Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych” (art. 23 ust. 1), a także uregulowano katalog podmiotów, które mają dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta (art. 26), oraz wskazano okresy, przez które należy przechowywać poszczególne rodzaje dokumentacji medycznej pacjenta (art. 29). Obecnie zasadą jest przechowywanie dokumentacji medycznej pacjenta przez lat 20 (art. 29 ust. 1), od której przepisy wprowadzają kilka wyjątków.

  Z powyższych przepisów wynika więc jednoznacznie, że pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji, nie ma zaś uprawnienia do określania tego, czy ma być ona prowadzona i jakie dane ma zwierać. Tym samym można stwierdzić, że pacjent nie ma prawa żądać usunięcia jego danych medycznych i zaprzestania ich przetwarzania w odniesieniu do dokumentacji medycznej. Należy jednak podkreślić, że pacjent może wycofać tzw. zgody dodatkowe (np. marketingową czy zgodę na newsletter) i tutaj wolę pacjenta należy uszanować.  

  W opisanej zatem sytuacji, nie należy obawiać się kroków prawnych, ponieważ przepisy jednoznacznie pozwalają podmiotowi leczniczemu na prowadzenie dokumentacji medycznej. Co więcej, usunięcie dokumentacji medycznej pacjenta stanowiłoby naruszenie przepisów prawa i mogło pociągnąć dla podmiotu leczniczego i jego kierownika niekorzystne skutki.

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.