04.01.2019

Czy na wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej można zobowiązywać pacjenta do wskazania celu uzyskania dokumentacji?

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

  Pytanie to otrzymałem od jednej z kierowniczek przychodni medycznych, która opisała następującą sytuację: „na wniosku w naszej przychodni – który funkcjonuje od lat i był opracowany przez prawnika – znajduje się rubryka «cel uzyskania dokumentacji medycznej». Ostatnio jedna z pacjentek (twierdząca, że jest prawniczką) zrobiła awanturę, bo powiedziała, że nie mamy prawa pytać o cel uzyskiwania dokumentacji medycznej. Czy mógłby Pan odnieść się na swoim blogu do tego problemu?”. Poniżej odpowiedź na wątpliwości czytelniczki.
  Przede wszystkim należy zacząć od tego, że ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która reguluje zasady udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi, nie przewiduje obowiązku pacjenta wskazywania celu, w którym chce uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej. Co więcej, ww. ustawa stanowi, iż pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych (art. 23 ust. 1 u.p.p.), a podmiot leczniczy ma obowiązek udostępnienia pacjentowi dokumentacji na jego żądanie, wniosek czy prośbę (art. 26 ust. 1 u.p.p.). Z tego powodu zobowiązywanie pacjenta do wskazywania celu uzyskania dostępu do dokumentacji medycznej jest de facto wprowadzeniem nieznanego ustawie wymogu. Skoro bowiem ustawodawca przyjął, że pacjent ma zawsze prawo dostępu do dokumentacji medycznej, to cel, w którym chce uzyskać dostęp, nie ma znaczenia dla realizacji jego uprawnienia. Pogląd ten był wyrażany również w orzecznictwie. W jednej ze spraw na tle podobnych wątpliwości, co sygnalizowane w e-mailu do mnie, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że naruszeniem prawa pacjenta do dokumentacji medycznej jest zobowiązanie go do wskazania celu uzyskania dostępu do dokumentacji (wyrok NSA z dnia 28 września 2018 r., sygn. akt II OSK 1342/18).
  Reasumując, wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej, na którym jest obowiązek wskazania celu uzyskania dokumentacji medycznej, jest sprzeczny z przepisami prawa i formularz (wniosek) powinien ulec zmianie.


Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.