25.11.2013

Czy można robić specjalizacje z wolontariatu?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Ostatnio kilka osób zwróciło się do mnie z – de facto smutnym – pytaniem, czy można robić specjalizację w ramach wolontariatu. Odpowiadając: nie ma przeszkód prawnych. Niemniej należy podkreślić, że zawarcie porozumienia wolontariacie (potocznie: umowy o wolontariat) z akredytowanym ośrodkiem do szkolenia specjalizacyjnego nie oznacza, iż lekarz realizuje szkolenie specjalizacyjne. O tym, czy dane porozumienie o wolontariacie umożliwia realizację programu specjalizacji decyduje jego treść.

Żeby porozumienie o wolontariacie umożliwiało robienie specjalizacji, w treści tego porozumienia należy zawrzeć następujące elementy:

─ oświadczenie, że przez to porozumienie o wolontariacie strony zawierają też umowę cywilnoprawną o szkolenie specjalizacyjne, o której mowa w art. 16h ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm.);

─ określenie szczegółowego trybu odbywania szkolenia specjalizacyjnego (program, staże itp.);

─ wskazanie wzajemnych zobowiązań na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego.

Proszę też pamiętać, że porozumienie o wolontariacie (jeżeli jest zawierane na więcej niż 30 dni) musi być sporządzone na piśmie i powinno określać: zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, sposób wykonywania świadczeń zdrowotnych, czas, na który zostało zawarte, a także sposób rozwiązania.

 

Radosław Tymiński

 

 

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.