23.11.2015

Czy można, robiąc specjalizację starym trybem, wyrobić w ciągu roku wymaganą liczbę dyżurów dla wszystkich lat szkolenia?

category Rezydenci comments dodaj komentarz

  Jedna z użytkowniczek mojej strony zadała ostatnio ważne pytanie, dotyczące osób robiących specjalizację jeszcze w starym trybie (jednolita specjalizacja). Pytanie było następujące: „czy jeśli w trakcie pierwszych trzech lat specjalizacji dyżurowałam po 5, 6 razy w miesiącu, gdyż tak byłam rozpisywana w oddziale szkolącym, to można uznać, że odbyłam wymaganą liczbę dyżurów i do końca specjalizacji już nie dyżurować?”.
  Odpowiadając na to pytanie, należy zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, z ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wynika, że obowiązkiem jednostki organizacyjnej prowadzącej szkolenie specjalizacyjne jest „zapewnić lekarzom odbywającym szkolenie specjalizacyjne pełnienie dyżurów medycznych w liczbie określonej programem specjalizacji” (art. 19f ust. 2 pkt 9). Oznacza to, że prawo nie określa liczby dyżurów, które rezydent musi odbyć, lecz pozostawia tę kwestię do uregulowania przez program specjalizacji. Po drugie, programy specjalizacji prowadzonych według starego trybu przeważnie wskazują, że lekarz powinien odbyć „co najmniej 3 dyżury w miesiącu” (tak np. program jednolitej specjalizacji z pediatrii, CMKP 2003, s. 68). Tym samym program specjalizacji określa minimalną miesięczną liczbę dyżurów, nie ustalając maksymalnej ich liczby.
  Przy takim brzmieniu przepisów nie ulega wątpliwości, że odbycie w danym miesiącu większej liczby dyżurów niż 3 nie upoważnia do ich przeniesienia na kolejne miesiące czy lata. Tym samym lekarz nie może „wyrobić” w ciągu roku wymaganej liczby dyżurów dla wszystkich lat szkolenia.

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.