06.07.2015

Czy media mogą podać imię i nazwisko lekarza, który wypowiadał się w danej sprawie?

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

  Ostatnio jeden z użytkowników strony www.prawalekarza.pl zwrócił się do mnie z pytaniem, czy media mogą ujawnić dane osobowe lekarza, który został poproszony o komentarz w danej sprawie. Na szczęście dla lekarzy odpowiedź na to pytanie jest dość jednoznaczna i znajduje się poniżej.

  Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy – Prawo prasowe, „Publikowanie lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji utrwalonych za pomocą zapisów fonicznych i wizualnych wymaga zgody osób udzielających informacji”. Z przepisu tego wynika zatem, że w przypadku nagrania (utrwalenia) pewnej wypowiedzi lekarza za pomocą urządzenia rejestrującego (kamera, dyktafon) osoba, która zamierza upublicznić tę wypowiedź, musi uzyskać na to zgodę lekarza. Przepis ten wprowadza tzw. zasadę autonomii informacyjnej, z której wynika prawo jednostki do decydowania o zakresie i treści informacji, jakie będą dostępne innym osobom. Tym samym to osoba udzielająca wypowiedzi ma daleko posuniętą swobodę w zakresie decyzji, które informacje będą dostępne osobom trzecim, w tym opinii publicznej. W tym kontekście trzeba stwierdzić, że podanie w publikacji imienia i nazwiska danej osoby, co do zasady, narusza jej prawo do prywatności, jeżeli nie wyraziła ona zgody na ich ujawnienie.

  Niemniej należy podkreślić, że prawo nie wymaga zgody wyrażonej w szczególnej formie (np. na piśmie) a jedynie zgody wyraźnej. W praktyce prawniczej przyjęto, że zgodę na opublikowanie wypowiedzi można domniemywać, o ile osoba udzielająca informacji ma świadomość, że jej wypowiedź jest rejestrowana i nie zgłasza z tego powodu zastrzeżeń (tym samym: jeżeli do lekarza podchodzi dziennikarz z kamerą i prosi o wypowiedź, to udzielnie informacji jest równoznaczne ze zgodą na ich publikowanie i rozpowszechnianie).

 

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.