27.03.2020

CZY LEKARZOWI W SZPITALU PRZEKSZTAŁCONYM NA ZAKAŹNY NALEŻY SIĘ 150% WYNAGRODZENIA?

category Covid19 comments dodaj komentarz

  Kilku użytkowników mojej strony zwróciło się do mnie z bardzo ciekawym pytaniem, które brzmi tak: „szpital został przekształcony w zakaźny. Dyrekcja twierdzi, że to nie to samo co «skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii» i nie planuje podwyższania wynagrodzeń do 150%, o których pisał Pan niedawno [tutaj]. Czy dyrekcja ma rację?”.
  Odpowiadając na to pytanie, należy zauważyć, że skierowanie pracy przy zwalczaniu epidemii następuje w drodze decyzji wojewody lub Ministra Zdrowia i dotyczy zawsze konkretnej osoby, tj. wskazanego z imienia i nazwiska lekarza. Tym samym jest to decyzja administracyjna, z którą prawo wiąże gwarancje wynagrodzenia dla lekarza, którego ta decyzja dotyczy (art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).
  Jeżeli chodzi o przekształcenie szpitala w zakaźny, to zostało to dokonane w trybie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zgodnie z tym przepisem wojewoda może wydać takie polecenie i jest ono obowiązujące dla wszystkich organów administracji rządowej działających w województwie i państwowych osób prawnych, organów samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych oraz samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
  Jak wynika z powyższego, skierowanie do zwalczania epidemii dotyczy osób fizycznych, a polecenia wojewody dotyczą osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Tym samym praca w szpitalu przekształconym na zakaźny nie jest związana (prawnie) z obowiązkiem podwyższenia pensji pracownikom tego szpitala do 150% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w szpitalu.


Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.