25.11.2013

Czy lekarz może wystawić zwolnienie samemu sobie?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Tak, jednakże pod pewnymi warunkami. Zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym podmiocie leczniczym (tzw. zwolnienie lekarskie) określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim (Dz.U. poz. 2013, dalej: rozporządzenie).

Przepisy tego rozporządzenia oraz ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U.2019.645 ze zm.) jednoznacznie wskazują (art. 54 ust. 1 w związku z art. 55 ust. 1 ww. ustawy), że zwolnienie może wystawić lekarz, który został upoważniony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do wystawiania zaświadczeń lekarskich (upoważnienie następuje w formie decyzji).

Tym samym przepisy uprawnieją do wystawiania zwolnień lekarskich tylko lekarza upoważnionego przez ZUS (należy dodać, że upoważniony może zostać każdy lekarz mający prawo wykonywania zawodu). Równocześnie z przepisów ustawy i rozporządzenia nie wynika ograniczenie możliwości wystawienia zwolnienia samemu sobie. Z tego względu należy uznać, że lekarz może wystawić zwolnienie dla siebie. Należy jednak pamiętać, że zwolnienie można wystawić wyłącznie po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia ubezpieczonego lub chorego członka rodziny (art. 55 ust. 4 ustawy). Oznacza to, że przyczyna zwolnienia (choroba) musi być tego rodzaju, żeby lekarz mógł ją sam u siebie zbadać i rozpoznać.

Na marginesie jednak należy zwrócić uwagę, że zgodnie z ww. ustawą (art. 59 ust. 1) prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich podlega kontroli. Wydaje się więc wielce prawdopodobne, że lekarz, który sam sobie wystawi zwolnienie, będzie skontrolowany.

 

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.