02.09.2019

Czy lekarz może wystawić samemu sobie skierowanie do poradni specjalistycznej?

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

   Pomimo wakacji pytania cały czas do mnie spływały, za co bardzi dziękuję. Z uwagi na rozpoczęcie kolejnego roku (szkolnego) wracamy do regularnego aktualizowania strony. Dziś odpowiedź na poniższą wiadomość od jednego z użytkowników strony: „Czy lekarz może sam sobie wystawić skierowanie do poradni specjalistycznej? A jeśli tak, to jakie warunki muszą być spełnione?”. Pytanie jest ciekawe, ponieważ dość często powstaje wątpliwość, czy lekarz może orzekać o własnym stanie zdrowia – wątpliwości te wynikają z tego, że w przypadku np. recept przepisy wprost dopuszczają wypisanie recepty dla samego siebie (pro auctore).
   Odpowiadając na to pytanie, należy zauważyć, że zgodnie z przepisami: „ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego” (art. 57 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Z powyższego wynika, że zasadą leczenia specjalistycznego, ambulatoryjnego jest posiadanie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego jest: „lekarz, lekarz dentysta będący świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarz, lekarza dentysta, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”.
Równocześnie przywołany art. 57 ust. 2 u.ś.o.z. przewiduje wyjątki od opisanej powyżej zasady. I tak wprowadzono: lekarzy, do których nie trzeba skierowania (ginekolog, dentysta, wenerolog, onkolog, psychiatra), choroby, w których nie trzeba skierowania (np. chorzy na gruźlicę, zakażeni wirusem HIV), oraz pacjentów, którzy nie potrzebują skierowań (np. inwalidzi wojenni, cywilne, niewidome ofiary działań wojennych).
   Podsumowując te rozważania, nie ma przeszkód prawnych do tego, żeby lekarz sam sobie wystawił skierowanie do poradni specjalistycznej, pod warunkiem, że jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego a skierowanie spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (§  9). W niektórych przypadkach określonych prawnie nie ma potrzeby w ogóle posiadania skierowania do poradni specjalistycznej.


Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.