25.11.2013

Czy lekarz ma prawo odmówić pacjentowi wypisania zwolnienia?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Tak. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 645 ze zm., dalej: u.ś.p.c.) stanowi, że  Zakład Ubezpieczeń Społecznych upoważnia do wystawiania zaświadczeń lekarskich (tzw. zwolnień) lekarza lub lekarza dentystę „po złożeniu przez niego pisemnego oświadczenia, że zobowiązuje się do przestrzegania zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów ustawy” (art. 54 ust. 1 u.ś.p.c.). Z dalszych przepisów tej ustawy wynika, że na zaświadczeniu tym należy wskazać m.in. okres orzeczonej czasowej niezdolności do pracy oraz numer statystyczny choroby ustalonej według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (art. 55 ust. 2 u.ś.p.c.).

W art. 55 ust. 4 u.ś.p.c. wskazano, że orzekanie o czasowej niezdolności do pracy następuje po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia ubezpieczonego lub chorego członka rodziny i jest odnotowywane w dokumentacji medycznej. Równocześnie należy podkreślić, że prawidłowość wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy podlega kontroli (art. 59 ust. 1 u.ś.p.c.).

Mając zatem na uwadze powyższe (przede wszystko to, że przepisy nakazują lekarzowi zbadanie pacjenta oraz podanie numeru choroby, a także to, iż zwolnienia mogą podlegać kontroli ZUS), trzeba stwierdzić, że niewątpliwie lekarz nie tylko ma prawo odmówić wypisania zwolnienia pacjentowi, którego stan zdrowia nie wymaga powstrzymania się od pracy, lecz przede wszystkim nie może takiemu pacjentowi wystawić zwolnienia.

 

Radosław Tymiński

 

 

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.