01.04.2019

Czy jest lista prawników o specjalizacji "medycznej"?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

  Bardzo często otrzymuję pytania, dotyczące tego, czy jest lista prawników o specjalizacji medycznej. Ostatnio jeden z użytkowników mojej strony napisał, że: „chciałbym przedyskutować problem dotyczący interpretacji przepisów o obowiązkach rezydentów. Czy mógłby Pan Mecenas wskazać mi prawników, którzy zajmują się to tematyką w [tu nazwa miasta]?”. Poniżej kilka uwag na temat tego, jak znaleźć prawnika, który zajmuje się prawem medycznym.
  Przede wszystkim należy zacząć od tego, że nie ma oficjalnych, ustalonych prawnie, specjalizacji prawniczych. Jedna z różnic pomiędzy zawodami lekarza i lekarza dentysty a zawodami prawniczymi polega na tym, że w odniesieniu do lekarzy aktualnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. poz. 602). Rozporządzenie to wskazuje wykaz specjalizacji lekarskich (77) i lekarsko-dentystycznych (9) oraz szczegółowy sposób odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarzy i lekarzy dentystów. W przypadku zawodów prawniczych takiego rozporządzenia nie ma, co oznacza, że w sensie prawnym nie istnieją specjalizacje prawnicze. Nie oznacza to jednak, że specjalizowanie się nie dotyczy prawników. Oczywiście niektórzy prawnicy specjalizują się w określonej dziedzinie prawa (np. w prawie medycznym), jednakże jest to specjalizacja uwarunkowana aktywnością zawodową, a nie przepisami prawa.
  Obecnie wiele kancelarii deklaruje biegłość w prawie medycznym z uwagi na to, że rośnie liczba zagadnień z obszaru prawa medycznego, w których przydają się wyspecjalizowane usługi prawne. Z jednej strony istnieje dynamicznie rozwijający się rynek usług procesowych (najczęściej związany z tzw. błędami medycznymi i sporami z NFZ-em), z drugiej strony jest to rynek usług związanych z obsługą prawną podmiotów leczniczych i praktyk lekarskich (obejmujący bardzo zróżnicowane zagadnienia od przygotowania umów, poprzez regulaminy i procedury aż po zagadnienia związane z ochroną danych osobowych). Co istotne, większość wyspecjalizowanych kancelarii prowadzi sprawy na terenie całej Polski (moja kancelaria także).
  Odnosząc się zatem do tytułowego pytania, nie ma oficjalnej listy prawników wyspecjalizowanych w sprawach medycznych. Lekarz, udając się do prawnika, powinien zapytać o doświadczenie w sprawach medycznych. W tym zakresie bardzo pomocna może się okazać rozmowa adwokatem lub radcą prawnym, świadcząca o: orientacji w realiach medycznych, znajomości przepisów prawa medycznego (np. przepisów dotyczących dokumentacji medycznej), czy uwarunkowań wykonywania zawodu lekarza w poszczególnych obszarach służby zdrowia (np. specyfika pracy na SOR). Istotnym źródłem informacji na temat specjalizacji danego prawnika mogą też być: referencje od innych lekarzy/pacjentów lub podmiotów leczniczych, publikacje z zakresu prawa medycznego, działalność wykładowa w obszarze prawa medycznego czy aktywność w instytucji związanej ochroną zdrowia (np. orzekanie w wojewódzkiej komisji do spraw zdarzeń medycznych).


Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.