31.03.2020

COVID-19: SZYKOWANE ZMIANY W PRAWIE, NIEZWYKLE WAŻNE DLA LEKARZY

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

  W odpowiedzi na Państwa zaniepokojenie, wyrażone w licznych pytaniach, dziś omówię ważne zmiany w prawie, które są szykowane w związku z epidemią w Polsce SARS-CoV-2. Wszystkie omawiane projekty ustaw, zmieniających aktualne przepisy, są obecnie na etapie prac legislacyjnych, jednakże w związku z tempem tych prac należy się spodziewać, że mogą już wkrótce stać się obowiązującym prawem.
  Moim zdaniem najważniejsze zmiany to:
1) [dla lekarzy stażystów] dodanie przepisów, zgodnie z którymi w razie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lekarz stażysta może zostać skierowany przez wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii do podmiotu, w którym odbywa staż albo do innego podmiotu, albo przez pracodawcę do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy o realizację stażu;
2) [dla lekarzy rezydentów] dodanie przepisów, zgodnie z którymi w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne może zostać skierowany przez wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii albo przez pracodawcę do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy, na podstawie której odbywa szkolenie specjalizacyjne;
3) [dla lekarzy rezydentów] dodanie przepisów, zgodnie z którymi lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne, któremu odwołano kurs specjalizacyjny w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, jest zwolniony z obowiązku realizacji tego kursu, jeżeli realizacja tego kursu wymaga przedłużenia szkolenia specjalizacyjnego o okres dłuższy niż 3 miesiące oraz zrealizował wszystkie inne kursy objęte programem specjalizacji;
4)  [lekarzy] dodanie przepisów nakładających na lekarza nowe obowiązki w związku z rozpoznaniem lub podejrzeniem choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej (dalej: choroby zakaźnej) – w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę zakaźną lekarz będzie miał obowiązek przyjęcia do szpitala albo skierowania do izolacji, kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych pacjenta, który na to nie wyraża zgody;
5)  [lekarzy dyrektorów szpitali] dodanie przepisów, na podstawie których Minister Zdrowia może zawiesić w drodze decyzji  kierownika podmiotu leczniczego,  prowadzącego szpital,  w wykonywaniu praw i  obowiązków oraz wyznaczyć do ich wykonywania pełnomocnika, jeżeli podmiot leczniczy nienależycie wykonuje zadania związane ze zwalczaniem COVID-19.
  Projekt ustawy zawierający omawiane zmiany jest dostępny tutaj. W moim przekonaniu omawiane zmiany są daleko idące i świadczą o tym, że sytuacja w ochronie zdrowia jest o wiele bardziej poważna niż wynika to z oficjalnych statystyk. Planowanie wykorzystania do zwalczania epidemii lekarzy stażystów i rezydentów jednoznacznie wskazuje, że wkrótce mogą wystąpić znaczne niedobory kadrowe w podmiotach leczniczych.


Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.