25.11.2013

Coraz więcej procesów o „błąd w prawie”

category Sprawy sądowe comments dodaj komentarz

Od dłuższego już czasu obserwuję gwałtowny wzrost liczby procesów o „błąd w sztuce”, jednakże od kilkunastu miesięcy zauważyłem, że niepokojąco rośnie liczba procesów o „błąd w prawie”. Pojęcie „błędu w prawie” jest szerokie i odnosi się do wszystkich przypadków, w których lekarz zaniedbuje kwestie formalne – najczęściej dotyczy to nieprawidłowego poinformowania pacjenta o konsekwencjach wykonania lub zaniechania proponowanych metod diagnostycznych lub leczniczych. Trzeba dodać, że zgodnie obowiązującymi przepisami lekarz odpowiada za błąd w prawie nawet wtedy, gdy działał zgodnie z wiedzą medyczna a pacjent nie poniósł szkody.

Jako przykład tej tendencji chciałbym wskazać dwie sprawy, rozstrzygnięte przez Sąd Apelacyjny w Krakowie, które były rozpatrywane w tym roku:

─ w sprawie zakończonej wyrokiem z dnia 6 września 2012 (sygn. akt I ACa 723/12) pacjent wywodził swoje roszczenia z faktu niewłaściwego poinformowania jego matki (w dniu operacji pacjent był niepełnoletni, tak więc matka była jego przedstawicielem ustawowym) o możliwych skutkach operacji kręgosłupa, czego następstwem było wykonanie zabiegu w sposób bezprawny, bowiem bez skutecznej zgody. Sąd Apelacyjny oddalił roszczenie pacjenta, gdyż lekarze dysponowali podpisanymi przez matkę pacjenta zgodami, na których umieszczono zastrzeżenia, że poinformowano ją o ryzyku operacji i że może się spytać o wszystko to, co uzna za stosowne;

─ w sprawie rozstrzygniętej wyrokiem z dnia 27 września 2012 (sygn. akt I ACa 847/12) rodzice niepełnoletniej pacjentki – mającej rozpoznaną schizofrenię – zarzucili lekarzom, że nie informowali ich o stanie zdrowia córki oraz skutkach przyjmowania przez nią przepisywanych leków. Sąd Apelacyjny oddalił roszczenie rodziców pacjentki na podstawie analizy dokumentacji medycznej (wskazując miejscami na jej luki) oraz zgodnych zeznań lekarzy i pielęgniarek, które uczestniczyły w sprawowaniu opieki nad pacjentką.

Podsumowując, każdy lekarz musi pamiętać o dwóch sprawach. Po pierwsze, znajomość prawnych aspektów wykonywania zawodu lekarza jest obecnie coraz ważniejsza. Po drugie, w informowaniu pacjenta nie chodzi tylko o aspekt edukacyjny (wskazanie zaleceń czy rozwianie jego wątpliwości związanych ze stanem zdrowia), lecz także o aspekt prawny (stworzenie pacjentowi możliwości świadomego podjęcia decyzji).

 

Radosław Tymiński

 

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.