25.11.2013

Co to jest błąd lekarski?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Często w różnego rodzaju publikacjach pojawia się zagadnienie błędu lekarskiego (zwanego także błędem w sztuce czy błędem medycznym). Nie zawsze jednak wszyscy uświadamiają sobie, że pojęcie błędu lekarskiego obejmuje także inne przypadki niż tylko błąd w sztuce. Najogólniej rzecz ujmując, w praktyce występuje 4 rodzajów błędów lekarskich. Są to:

─ błąd w sztuce – ten rodzaj błędu polega na tym, że lekarz zastosował metodę diagnozowania lub leczenia niezgodną ze standardami postępowania medycznego. Typowym przykładem może być sytuacja, w której lekarz, pomimo wystąpienia wskazań do natychmiastowego rozwiązania ciąży za pomocą cesarskiego cięcia, nie wykonuje go, lecz kontynuuje poród siłami natury. Inną tego typu sytuacją jest tak, w której lekarz rozpoznaje chorobę zbyt wcześnie, bez wykonania koniecznych badań – np. lekarz rozpoznaje raka na podstawie badania fizykalnego, podczas którego wyczuł zmianę w piersi, bez skierowania pacjentki na biopsję;

─ błąd w prawie – ten rodzaj błędu polega na tym, że lekarz działa niezgodnie z przepisami prawa, a więc nieprawidłowo wypełnia ciążące na nim obowiązki. Najczęstszą postacią błędu w prawie jest obecnie nieprawidłowe udzielenie informacji pacjentowi. Należy jednak pamiętać, że błąd w prawie może też polegać na niezastosowaniu określonych procedur (np. określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, Dz.U. poz. 2218);

─ błąd w etyce – polega on na działaniu sprzecznym z zasadami określonymi w Przysiędze Hipokratesa i Kodeksie Etyki Lekarskiej, co może prowadzić do wszczęcia postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej;

─ błąd w staranności – lekarz jest zobowiązany do należytej staranności, co oznacza, że wszystkie podejmowane przez niego działania muszą być prowadzone ze starannością wymaganą w stosunkach danego rodzaju (inny jest poziom staranności przy nastawianiu ręki, a inny przy operacji tętniaka aorty). Często się zdarza, że sądy orzekają odpowiedzialność lekarza za niedołożenie właściwej miary staranności przy rozpoznawaniu lub leczeniu pacjentów. Typowym przykładem może być sytuacja, w której lekarz wykonując określony zabieg uszkodził inny organ, lub taka, w której lekarz podejmuje się wykonania określonego zabiegu, nie dysponując odpowiednim zapleczem.

 

Radosław Tymiński

 

 

 

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.