14.03.2016

Co robić, gdy szpital żąda wyjaśnień od lekarza?

category Odpowiedzialność comments dodaj komentarz

  Ostatnio otrzymuję coraz więcej sygnałów, że wiele podmiotów leczniczych, w sytuacji wystąpienia pewnego zdarzenia niepożądanego, postępuje w sposób korzystny dla siebie, a niekorzystny dla lekarzy. Chodzi o dość powszechną obecnie praktykę wzywania lekarzy do złożenia w danej sprawie wyjaśnień na piśmie. Najczęściej wygląda to w ten sposób: pacjent lub jego rodzina formułuje skargę do kierownictwa podmiotu leczniczego na konkretnego lekarza i jego zachowanie; szpital nakazuje lekarzowi wyjaśnienie sytuacji, której dotyczy skarga lub żądanie pacjenta; lekarz wyjaśnia tę sytuację, wskazując swoje argumenty; pacjent lub jego rodzina pozywa podmiot leczniczy i lekarza.
  Przed przejściem do prawnej oceny tej sytuacji, trzeba zwrócić uwagę, że wszystko to co lekarz napisze i powie na jakimkolwiek etapie postępowania w danej sprawie (a więc i na etapie przedsądowym) może być dowodem w sensie procesowym, ponieważ (w pewnym uproszczeniu) dowodem jest wszystko to, co pomaga w rozstrzygnięciu sprawy. Tym samym niewątpliwie dowodem będą również wyjaśnienia przedłożone przez lekarza do kierownictwa oddziału czy podmiotu leczniczego. Niestety lekarze często o tym zapominają i „produkują” długie wyjaśnienia danego zdarzenia bez skorzystania z konsultacji prawnej, co potem się na nich dotkliwie mści.
  Należy zwrócić uwagę, że napisanie wyjaśnień w danej sprawie ma trzy doniosłe konsekwencje prawne. Po pierwsze, wyjaśnienia takie prezentują pewną wersję wydarzeń, której zmiana w toku procesu (jeżeli do niego dojdzie) będzie wiązała się z częściową utratą wiarygodności przez lekarza. Zmiana pisemnego stanowiska będzie łatwa do skontrowania i podważenia, a lekarz naraża się na utratę wiarygodności jako źródło informacji o zdarzeniu. Po drugie, wyjaśnienia takie podważają wiarygodność dokumentacji medycznej, jeżeli pojawią się w nich informacje niezawarte w dokumentacji medycznej. Od razu będzie można spytać: „a dlaczego Pan Doktor nie opisał tego w dokumentacji medycznej”. Innymi słowy, jeżeli jakaś okoliczność miała znaczenie dla postępowania medycznego, to powinna być odnotowana w dokumentacji medycznej – tym samym wskazanie tej okoliczności w wyjaśnieniach będzie można traktować co najmniej jako dowód niestaranności prowadzenia dokumentacji medycznej. Po trzecie, napisanie wyjaśnień w danej sprawie ujawnia linię obrony lekarza, który już na tym etapie wskaże dlaczego jest niewinny. W tej sytuacji osoba pisząca pozew w imieniu pacjenta będzie mogła łatwo do tego się odnieść.
  Podsumowując, wszystkim lekarzom, którzy są lub kiedykolwiek zostaną wezwani przez kierownictwo podmiotu leczniczego do złożenia pisemnych wyjaśnień, sugeruję zasięgnięcie konsultacji prawnej i trzymanie się w wyjaśnieniach faktów wskazanych w dokumentacji medycznej.


Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.