10.01.2018

5 przepisów, które powinny się znaleźć w każdej umowie o dyżur pod telefonem

category Odpowiedzialność comments dodaj komentarz

  Ostatnio zwróciło się do mnie dwóch lekarzy, którzy chcą zawrzeć umowę z podmiotem leczniczym na pełnienie dyżurów pod telefonem. Użytkownicy poprosili mnie, nawiązując do jednego z moich wpisów o umowach (tutaj), o wskazanie najważniejszych z ich punktu widzenia postanowień umowy o pełnienie dyżuru pod telefonem. Odpowiadając na tę prośbę, zamieszczam 5 przepisów, które moim zdaniem powinny się znaleźć w każdej umowie o pełnienie dyżuru pod telefonem.
  „Numerem do kontaktu ze Zleceniobiorcą w sytuacji konieczności wezwania na dyżur jest [wpisujemy numer lekarza]” – należy zawsze wskazać numer lekarza, na który mają dzwonić z podmiotu leczniczego w celu wezwania na dyżur. Ma to na celu uniknięcie nieporozumień co do numeru, pod którym powinien przebywać lekarz.
  „Wezwanie Zleceniobiorcy do podmiotu leczniczego zawsze jest potwierdzone SMS-em o treści: «Potwierdzamy wezwanie do szpitala». SMS jest wysłany do lekarza najpóźniej w ciągu 5 minut od wezwania telefonicznego” – przepis taki warto zamieścić w umowie z tego powodu, żeby nie było wątpliwości, czy lekarz był wzywany do szpitala czy nie. Niekiedy bowiem się zdarza, że do lekarza dyżurującego pod telefonem może dzwonić lekarz ze szpitala z zupełnie inną sprawą. W sytuacji sprawy spornej SMS może mieć znaczenie rozstrzygające o tym, czy doszło do wezwania lekarza na dyżur.
  „Zleceniobiorca ma obowiązek stawić się na dyżur w ciągu [wpisujemy liczbę minut potrzebną na dojazd] minut” – należy określić czas, w którym lekarz powinien się stawić na dyżur. Ma to na celu zabezpieczenie w sytuacji ewentualnego sporu lekarza przed zarzutem, że zbyt długo jechał na dyżur.
  „Zleceniobiorca pełni dyżur pod telefonem w dniu, wynikającym z uzgodnionego przez Strony harmonogramu, od godziny [konkretna godzina] do godziny [konkretna godzina]” – ten przepis jest ważny, ponieważ określa sposób ustalania dyżurów pod telefonem (harmonogram) oraz precyzuje godziny, w których lekarz powinien być dostępny.
  „Osobą uprawnioną do wezwania Zleceniodawcy na dyżur jest: kierownik podmiotu leczniczego, zastępca dyrektora ds. medycznych, ordynator oddziału [nazwa] oraz lekarz dyżurny oddziału [nazwa] lub osoba działająca na jego polecenie” – trzeba sprecyzować kto może wezwać lekarza na dyżur, żeby nie było wątpliwości, że lekarz miał obowiązek stawić się w podmiocie leczniczym na to wezwanie.
  Podsumowując, warto zamieścić powyższe wpisy w umowie o pełnienie dyżurów pod telefonem, ponieważ precyzują one te sytuacje, w których najczęściej dochodzi do sporów pomiędzy zleceniodawcą dyżuru (podmiotem leczniczym) a zleceniobiorcą (lekarzem).


Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.