27.12.2021

Ważne zmiany prawne, które dotyczą podmiotów leczniczych i praktyk lekarskich (2022)

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

  Kończy się rok 2021, który przyniósł wiele zmian w ochronie zdrowia. Niemniej patrząc na prace legislacyjne w Ministerstwie Zdrowia i Sejmie wydaje się, że podmioty lecznicze i osoby wykonujące zawody medyczne kończący się rok będą wspominać jako okres wytchnienia i spokoju. Już same zapowiedzi zmian prawnych, które mają wejść w życie w 2022 r., robią wrażenie, począwszy od zmiany ustawy o wyrobach medycznych a skończywszy na ustawie o jakości w służbie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta. Dziś krótki przegląd zmian w prawie medycznym, które już są uchwalone i czekają na wejście w życie w 2022 r.

  W dniu 1 października 2021 r. weszło w życie zarządzenie Prezesa NFZ wprowadzające model opieki koordynowanej w POZ (zarządzenie Prezesa NFZ Nr 160/2021/DSOZ). Zgodnie z tym zarządzeniem poradnie podstawowej opieki zdrowotnej powinny wyznaczyć koordynatora (funkcję tę można łączyć z innymi, może też być samodzielna), który jest odpowiedzialny za wsparcie pacjentów w procesie leczenia i komunikację na linii lekarz-pacjent. Co istotne, od 1 stycznia 2022 r. modelem opieki koordynowanej objęte zostaną choroby przewlekłe takie jak nadciśnienie, cukrzyca, zaburzenie rytmu serca, niewydolności serca czy choroby tarczycy.

  Od 17 grudnia 2021 r. podmioty lecznicze zobowiązane są do stosowania przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. dyrektywa o sygnalistach). Obecnie trwają prace nad ustawą wdrażającą tę dyrektywę do polskiego porządku prawnego, jednakże nie znaczy to, że postanowienia dyrektywy nie mają być realizowane. Podstawowym obowiązkiem prawnym, który wprowadza ta dyrektywa, jest konieczność posiadania procedur dotyczących zgłoszeń nieprawidłowości i procedur wskazujących sposoby podejmowania działań naprawczych. Należy pamiętać, że procedury te powinny zapewniać anonimowość sygnalisty i informacje zwrotne o zgłoszeniu. Podmiot leczniczy nie może podejmować w stosunku do sygnalisty żadnych działań będących następstwem zgłoszenia przez niego zaobserwowanych nieprawidłowości (do tematu dyrektywy będę jeszcze wracał).

  Od dnia 1 marca 2022 r. rozporządzeniem Ministra Zdrowia (rozporządzenie MZ z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz. U. poz. 2398) wprowadzono obowiązek szczepień przeciwko COVID-19 dla: osób wykonujących zawody medyczne, osób zatrudnionych w aptekach oraz realizujących usługi farmaceutyczne, a także dla studentów kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego.

  Wszystkim osobom wykonującym zawody medyczne i podmiotom leczniczym życzę, żeby byli przygotowani na nadchodzące zmiany zarówno te opisane, jak i te planowane.

 

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.