27.10.2015

W jaki sposób powinna zostać uzyskana zgoda od osoby niewidomej lub niedowidzącej?

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

  Ostatnio jedna z użytkowniczek mojej strony zwróciła się do mnie z ciekawym pytaniem, dotyczącym sytuacji, w której pacjent jest osobą niewidomą lub niedowidzącą i trzeba odebrać od niego zgodę pisemną na zabieg diagnostyczny lub leczniczy o podwyższonym ryzyku.
  Odpowiedź na to pytanie należy zacząć od truizmu, że fakt ograniczeń pacjenta (w zakresie zdolności widzenia, słyszenia, a nawet pojmowania) nie wyklucza obowiązku odebrania od niego zgody pisemnej na zabieg o podwyższonym ryzyku. W polskim prawie przyjęto bowiem regułę, że pacjent jest zdolny do wyrażenia zgody, o ile nie ma ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub nie znajduje się w stanie ograniczającym świadomość. Tym samym pacjent niedowidzący lub niewidzący musi być traktowany w zakresie wyrażania zgody tak samo jak każdy inny pacjent.
  W praktyce pojawia się zatem problem podpisania przez pacjenta niedowidzącego lub niewidzącego zgody pisemnej. W chwili obecnej zagadnienie to pozostaje całkowicie poza sferą obecnych regulacji prawnych, co powoduje, że musi być rozstrzygane kazuistycznie (odpowiednio do danego przypadku).
  Odnosząc się do sytuacji przedstawionej w pytaniu, lekarz, moim zdaniem, powinien przeprowadzić procedurę uzyskania zgody pisemnej od pacjenta w sposób następujący:
  1) wezwać dwóch lekarzy jako świadków oraz – w miarę możliwości – osobę bliską pacjenta;
  2) poinformować pacjenta o osobach obecnych;
  3) odczytać pacjentowi druk zgody wraz z informacją dotyczącą zabiegu;
  4) zapytać się czy pacjent rozumie oraz czy potrzebuje czasu na podjęcie decyzji;
  5) jeżeli pacjent wyraża zgodę, to należy odnotować na zgodzie i w dokumentacji medycznej, że: z powodu niedowidzenia przez pacjenta (niewidzenia) zgoda została odczytana pacjentowi w obecności lekarzy (których trzeba wymienić) i osoby bliskiej;
  6) jeżeli to możliwe, to zgodę powinien podpisać pacjent oraz
  7) wszyscy świadkowie wydarzenia, w tym lekarze (lekarze powinni podpisać się i podbić swoją pieczątką lekarską) oraz osoba bliska pacjentowi.

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.