01.09.2020

Standardy organizacyjne w zakresie teleporad POZ

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

  Ciągle wiele się dzieje w związku z teleporadami. Ostatnio pisałem o nich w kontekście zaleceń dla lekarzy (tutaj), a już w dniu 29 sierpnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Rozporządzenie to wprowadza kilka istotnych nowych obowiązków prawnych lekarza związanych z udzielaniem teleporad. Poniżej najważniejsze informacje.
  Przede wszystkim należy zacząć od tego, że wprowadzono obowiązek świadczeniodawcy (czyli przychodni POZ) ustalenia i udostępnienia pacjentom informacji o zasadach udzielania teleporad (§ 3 pkt 1). Oznacza to, że każdy lekarz udzielający teleporad musi sprawdzić w informacji, którą przygotowała przychodnia, jakie obowiązki zostały na niego nałożone przez przychodnię – mogą one bowiem rozszerzać to, co uregulowano w rozporządzeniu.
  Równocześnie w rozporządzeniu wskazano także obowiązki lekarza udzielającego teleporad w ramach POZ. Pierwszym z nich jest podjęcie co najmniej trzykrotnej próby kontaktu z pacjentem, który nie odbiera telefonu, w odstępie nie krótszym niż 5 minut pomiędzy kolejnymi połączeniami (§ 3 pkt 1 lit. d). Drugim z nich jest potwierdzenie przed udzieleniem teleporady tożsamości pacjenta na podstawie danych zawartych w dokumentacji medycznej. Jak wskazano w rozporządzeniu, potwierdzenia można dokonać poprzez pytanie o dane z dokumentacji, okazanie przez pacjenta dokumentu potwierdzającego tożsamość (przy udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej w formie wideoporady) lub przy wykorzystaniu elektronicznego konta pacjenta (§ 3 pkt 3). Trzecim jest odnotowywanie, że w dokumentacji medycznej, że udzielenie świadczenia zdrowotnego nastąpiło w formie teleporady – wymóg ten jest niezwykle istotny, ponieważ w praktyce bardzo często na podstawie dokumentacji medycznej nie dało się ustalić, czy pacjent miał kontakt z lekarzem (§ 3 pkt 4). Czwartym z nich jest ustalenie, czy teleporada jest wystarczająca dla ustalenia stanu zdrowia pacjenta, a jeżeli nie to wezwanie pacjenta na wizytę stacjonarną (§ 3 pkt 7).
  Podsumowując, zmiany wprowadzone przez Ministra Zdrowia są ważne. Brak ich wypełnienia może rzutować na prawną ocenę postępowania lekarza. W szczególności zaś doniosłą zmianą jest ta, że obecnie lekarz ma prawny obowiązek ustalenia, czy teleporada wystarczy do oceny stanu zdrowia pacjenta. Z tego powodu uważam, że jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie należy rozstrzygać poprzez kierowanie pacjenta na wizytę stacjonarną.


Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.