25.11.2013

Specjalizacje po nowemu

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Ostatnio weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. poz. 602), które dopełniło w tej mierze regulację ustawową (art. 16-18 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty). Zgodnie z obecnymi przepisami, występują dwa rodzaje specjalizacji: jednolite i modułowe.

Specjalizacje jednolite dla lekarzy to: anestezjologia i intensywna terapia; chirurgia szczękowo-twarzowa; choroby zakaźne; dermatologia i wenerologia; diagnostyka laboratoryjna; epidemiologia; farmakologia kliniczna; genetyka kliniczna; kardiochirurgia; medycyna nuklearna; medycyna ratunkowa; medycyna rodzinna; medycyna sądowa; medycyna sportowa; mikrobiologia lekarska; neurochirurgia; neurologia; neurologia dziecięca; okulistyka; ortopedia i traumatologia narządu ruchu; położnictwo i ginekologia; psychiatria; psychiatria dzieci i młodzieży; radiologia i diagnostyka obrazowa; radioterapia onkologiczna; rehabilitacja medyczna; urologia; zdrowie publiczne. Specjalizacje jednolite dla lekarzy dentystów to: chirurgia stomatologiczna; chirurgia szczękowo-twarzowa; ortodoncja; periodontologia; protetyka stomatologiczna; stomatologia dziecięca; stomatologia zachowawcza z endodoncją; epidemiologia; zdrowie publiczne.

Specjalizacje modułowe to:

1) chirurgia dziecięca; chirurgia klatki piersiowej; chirurgia naczyniowa; chirurgia ogólna; chirurgia onkologiczna; chirurgia plastyczna – mają wspólny moduł z podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej;

2) alergologia; angiologia; balneologia i medycyna fizykalna; choroby płuc; choroby wewnętrzne; diabetologia; endokrynologia; gastroenterologia; geriatria; hematologia; immunologia kliniczna; kardiologia; medycyna lotnicza; medycyna morska i tropikalna; medycyna paliatywna; medycyna pracy; nefrologia; onkologia kliniczna; reumatologia; toksykologia kliniczna; transfuzjologia kliniczna – mają wspólny moduł podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych;

3) audiologia i foniatria; otorynolaryngologia; otorynolaryngologia dziecięca – mają wspólny moduł podstawowy w zakresie otorynolaryngologii;

4) neuropatologia, patomorfologia - mają wspólny moduł podstawowy w zakresie patomorfologii;

5) choroby płuc dzieci; endokrynologia i diabetologia dziecięca; gastroenterologia dziecięca; kardiologia dziecięca; nefrologia dziecięca; neonatologia; onkologia i hematologia dziecięca; pediatria; pediatria metaboliczna – mają wspólny moduł podstawowy w zakresie pediatrii.

Kształcenie w specjalizacji modułowej jest dwuetapowe: najpierw trzeba ukończyć moduł podstawowy, który trwa 2 lata (moduły w zakresie: chirurgii ogólnej oraz otorynolaryngologii) albo 3 lata (moduły w zakresie: chorób wewnętrznych, pediatrii i patomorfologii) oraz moduł szczegółowy, który trwa: 2 (np. alergologia,angiologia, balneologia i medycyna fizykalna, choroby płuc, choroby płuc dzieci, choroby wewnętrzne, diabetologia, endokrynologia, endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość, endokrynologia i diabetologia dziecięca, geriatria, ginekologia onkologiczna, hipertensjologia, immunologia kliniczna, nefrologia, neonatologia), 3 (np. audiologia i foniatria, hematologia, onkologia kliniczna, kardiologia, ) albo 4 lata (chirurgia dziecięca, chirurgia onkologiczna, chirurgia plastyczna).

Warto podkreślić dwie okoliczności: po pierwsze, lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne, po zaliczeniu modułu podstawowego, może zmienić dziedzinę medycyny, w której chce kontynuować szkolenie specjalizacyjne; po drugie, obecnie przepisy przyśpieszają zdobycie specjalizacji ze szczegółowych dziedzin medycyny (przykład 1: w aktualnym stanie prawnym lekarz może zostać specjalistą alergologii już po 5 latach kształcenia specjalizacyjnego, tj. po ukończeniu trzyletniego modułu podstawowego z chorób wewnętrznych oraz dwuletniego modułu specjalistycznego z alergologii; przykład 2: lekarz po ukończeniu trzyletniego modułu podstawowego w zakresie chorób wewnętrznych może w dwa lata zrobić choroby płuc i w kolejne trzy lata kardiologie, tak więc po 8 latach ma już dwie specjalizacje).  

           

Radosław Tymiński

 

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.