24.12.2014

Od kiedy i na jakie leki pielęgniarki i położne będą mogły wystawiać recepty?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

  Coraz więcej się mówi o nowych kompetencjach pielęgniarek i położnych związanych z wystawianiem recept. Warto zatem przyjrzeć się tym przepisom, bo będą one na pewno wpływały na wykonywanie zawodu lekarza.
  Punktem wyjścia do dalszych rozważań musi być przypomnienie, że uprawnienie niektórych pielęgniarek i położnych (dalej: pielęgniarek) do wystawiania recept wprowadzono ustawą z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1136), która weszła w życie 10 września 2014 r. Zgodnie z art. 4 ww. ustawy pielęgniarki i położne mogą wystawiać recepty dopiero od 1 stycznia 2016 r.
  Uprawnienie do wystawiania recept przyznano tylko niektórym pielęgniarkom. Ustawodawca zdecydował, że:
  a) samodzielnie przepisywać leki na recepty będą mogły jedynie pielęgniarki posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo (położnictwo) oraz pielęgniarka (położna) posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa (położnictwa), o ile ukończyły odpowiedni kurs w tym zakresie (art. 15a ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej);
  b) na zlecenie lekarskie przepisywać leki na recepty będą mogły jedynie pielęgniarki (położne) posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo (położnictwo), o ile ukończyły odpowiedni kurs w tym zakresie (art. 15a ust. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej).
  Pielęgniarki (położne) w ramach samodzielnych uprawnień nie będą mogły przepisywać wszystkich leków. Ustawodawca zdecydował, że ich uprawnienie będzie obejmowało jedynie ordynowanie leków zawierających określone substancje czynne, wskazane przez ministra właściwego do spraw zdrowia (art. 15a ust. 8 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej). Równocześnie ustawodawca przesądził, że pielęgniarki zarówno w ramach samodzielnych kompetencji, jak i na zlecenie lekarskie, nie będą mogły przepisywać leków zawierających: substancje bardzo silnie działających, środków odurzających i substancji psychotropowych (art. 15a ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej).
  Na koniec warto dodać, że pielęgniarki będą mogły wystawiać recepty refundowane (art. 15a ust. 3 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej) oraz wystawiać skierowania na badania diagnostyczne, o ile posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo (położnictwo).
  Wszystkim, którzy przeczytali ten wpis do końca, życzę wszelkich pomyślności w Nowym Roku, mało problemów zawodowych i wielkiej satysfakcji z pracy.

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.