13.12.2023

Obowiązki kierownika podmiotu leczniczego związane z jakością świadczeń zdrowotnych

category Odpowiedzialność comments dodaj komentarz

Ostatnio wiele osób pytało mnie o obowiązki kierownika podmiotu leczniczego związane z wejściem w życie ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta (w większości wchodzi w życie: 8 września 2023 r.). Rzeczywiście ustawa ta znacząco zwiększa obowiązki kierownika podmiotu leczniczego. Warto więc się jej przyjrzeć.

Na wstępie jednak zacznijmy od tego, które podmioty lecznicze muszą przestrzegać przepisów o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta (dalej: u.j.). Warto pamiętać, że podmiotem wykonującym działalność leczniczą jest podmiot leczniczy (np. przychodnia, POZ, szpital) oraz praktyka zawodowa (np. indywidualna praktyka lekarska). Co do zasady, omawiana ustawa wprowadza obowiązki przede wszystkim dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Obowiązki tych właśnie podmiotów omówię poniżej.

Zgodnie z przepisami tej ustawy osoba kierująca podmiotem wykonującym działalność leczniczą ma obowiązek posiadania wewnętrznego systemu, który składa się z zasad, procedur, metod oraz opisów stanowisk pracy, w celu zapobieżenia wystąpieniu zdarzeń niepożądanych. Niezbędnymi elementami tego wewnętrznego systemu są:

 • wdrażanie rozwiązań służących identyfikacji ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych i zarządzaniu tym ryzykiem w ramach udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
 • identyfikowanie obszarów priorytetowych dla poprawy jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
 • określanie kryteriów i metod potrzebnych do zapewnienia skutecznego nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
 • okresowe monitorowanie i ocenianie jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
 • monitorowanie zdarzeń niepożądanych;
 • zapewnienie dostępu do szkolenia służącego uzyskaniu i podnoszeniu kompetencji personelu w zakresie jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń;
 • prowadzenie badania opinii i doświadczeń pacjentów na podstawie ankiety.

Równocześnie zgodnie z art. 19 ust. 1 u.j. osobą odpowiedzialną za prowadzenie wewnętrznego systemu jest kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą. W tym kontekście należy pamiętać, że podstawowymi zadaniami kierownika podmiotu leczniczego są zatem:

 • zbudowanie wewnętrznego systemu, spełniającego wymagania wskazane w pkt 1)-7);
 • przeprowadzanie analizy przyczyn źródłowych zdarzenia niepożądanego, o ile do niego dojdzie;
 • zapewnianie zasobów i informacji niezbędnych do właściwego monitorowania jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
 • opracowywanie dokumentów określających zasady, procedury, metody oraz opisy stanowisk pracy.

 

 Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.