07.01.2021

O czym trzeba pamiętać, kwalifikując pacjenta do szczepienia przeciwko COVID-19?

category Szczepienia comments dodaj komentarz

  Bardzo wielu lekarzy zwraca się do mnie z pytaniem o zasady kwalifikacji do szczepienia przeciwko COVID-19. Jak wynika z przesyłanych wiadomości, istnieje w tej kwestii znaczny zamęt, który wzbudza uzasadnione obawy wielu lekarzy. Poniżej więc postaram się trochę uporządkować te zagadnienia.

  Przede wszystkim należy zacząć od tego, że z komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2021 wynika, że szczepienie przeciwko COVID-19 nie jest szczepieniem obowiązkowym. Co do zasady zatem, należy szczepienie to traktować tak jak inne szczepienia zalecane, chyba że co innego wynika z przepisów.  

  W związku z powyższym nie ulega wątpliwości, że do szczepienia przeciwko COVID-19 należy stosować przepisy art. 17 ust. 2-6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (co wynika z art. 18 ust. 6 przywołanej ustawy), a w szczególności:

  • trzeba poprzedzać wykonanie tego szczepienia lekarskim badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do jego wykonania;
  • trzeba po przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym wydać pacjentowi zaświadczenie ze wskazaniem daty i godziny przeprowadzonego badania;
  • nie wolno wykonać szczepienia, jeżeli pomiędzy kwalifikacją a szczepieniem minęło więcej niż 24 godziny;
  • w przypadku, gdy istnieje podstawa do długotrwałego odroczenia szczepienia, należy skierować pacjenta na konsultację specjalistyczną;
  • trzeba prowadzić dokumentację medyczną dotyczącą szczepień oraz wydać osobie poddawanej szczepieniu zaświadczenie o wykonaniu zalecanego szczepienia ochronnego i poinformować ją o możliwości wydania na jej koszt Międzynarodowej Książeczki Szczepień.

  W tym miejscu należy zwrócić uwagę na cztery istotne różnice pomiędzy szczepieniami zalecanymi a szczepieniem przeciwko COVID-19.

  Po pierwsze, na szczepienie przeciwko COVID-19 należy mieć skierowanie wystawione w postaci elektronicznej przez Elektroniczną Platformę Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (dalej: EPG) lub przez lekarza za pomocą EPG. Skierowanie to jest ważne przez 60 dni od daty wystawienia. Już w pierwszej kolejności należy zatem zauważyć, że nie można szczepić osób, które nie mają tego skierowania.

  Po drugie, szczepienie przeciwko COVID-19 mogą wykonywać osoby, które posiadają prawo wykonywania zawodu: lekarza, felczera, pielęgniarki, położnej lub wykonują zawód ratownika medycznego, a także higienistki szkolne posiadające kwalifikacje do wykonywania szczepień (§ 1a rozporządzenia MZ z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2). Jest to więc szersza grupa osób niż uprawnione do innych szczepień zalecanych.

  Po trzecie, osoby prowadzące lekarskie badanie kwalifikacyjne i wykonujące szczepienie przeciwko COVID-19 mają – oprócz wskazanego wyżej obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej ze szczepienia – także obowiązek odnotowania w prowadzonej elektronicznie Karcie Szczepienia informacji dotyczących: pacjenta badania kwalifikacyjnego, szczepienia i osób je wykonujących (§ 68b rozporządzenia MZ z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania).  

  Po czwarte, do szczepienia przeciwko COVID-19 można zakwalifikować wyłącznie osoby powyżej 18 roku życia, które były nieszczepione lub nie mają udokumentowanego zakończonego szczepienia (§ 2 rozporządzenie MZ z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania COVID-19).

  Odpowiadając zatem na tytułowe pytanie, kwalifikując do szczepienia przeciwko COVID-19 należy pamiętać o tym, że przepisy prawa nie uprościły procedury kwalifikacji i szczepienia przeciwko COVID-19 i obowiązują podobne zasady jak przy kwalifikacji i wykonywaniu innych szczepień zalecanych.

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.