04.07.2017

Nowy obowiązek podmiotów leczniczych i praktyk lekarskich – wykaz udostępnionej dokumentacji medycznej

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

  Zagadnieniem udostępnienia dokumentacji medycznej zajmowałem się już klika razy na swoim blogu (patrz m.in. tutaj i tutaj). W związku z tym tylko przypomnę, że przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, pacjent lub osoba przez niego upoważniona mają prawo do otrzymania dokumentacji medycznej w sposób wybrany przez siebie i dopuszczony przez prawo (prawo przewiduje, że pacjent może otrzymać dokumentację medyczną: do wglądu w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych; przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku; za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej; na informatycznym nośniku danych). Po publikacji wpisu o tym, czy pacjentowi zawsze należy wydawać pełen opis wizyty (tutaj), otrzymałem kilka e-maili z pytaniami, dotyczącymi obowiązków związanych z wydaniem dokumentacji medycznej. Poniżej postaram się odpowiedzieć na te pytania.
  Przede wszystkim należy zacząć od tego, że wydanie dokumentacji medycznej jest czynnością, która może pociągać za sobą daleko idące skutki – należy bowiem pamiętać, iż dokumentacja medyczna zawiera dane wrażliwe, których nieuprawnione ujawnienie prowadzi do powstania odpowiedzialności prawnej podmiotu leczniczego (także praktyki lekarskiej) i osoby je wydającej. Tym samym podmiot leczniczy i osoba wydająca dokumentację medyczną ma obowiązek upewnienia się, że dokumentacja medyczna jest wydawana pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej. W tym celu można np. żądać okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość czy upoważnienia do otrzymania dokumentacji medycznej, jeżeli nie ma go w dokumentacji medycznej.
  Monitorowanie wydanej dokumentacji nie kończy się jednak na zweryfikowaniu osoby, której się ją wydało. Od 11 maja 2017 r. podmiot leczniczy (a także praktyka lekarska) mają obowiązek prowadzenia wykazu udostępnianej dokumentacji medycznej. Wykaz ten musi zawierać:
1) imię (imiona) i nazwisko pacjenta, którego dotyczy dokumentacja medyczna;
2) sposób udostępnienia dokumentacji medycznej;
3) zakres udostępnionej dokumentacji medycznej;
4) imię (imiona) i nazwisko osoby innej niż pacjent, której została udostępniona dokumentacja medyczna, lub nazwę uprawnionego organu lub podmiotu, na żądanie którego wydano dokumentację medyczną;
5) imię (imiona) i nazwisko oraz podpis osoby, która udostępniła dokumentację medyczną;
6) datę udostępnienia dokumentacji medycznej.
  Podsumowując, każdorazowo udostępnienie dokumentacji medycznej wymaga więc wprowadzenia odpowiednich danych do wykazu udostępnianej dokumentacji medycznej.

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.