15.11.2018

Nowe obowiązki ginekologów-położników – standardy organizacyjne opieki okołoporodowej

category Odpowiedzialność comments dodaj komentarz

  W dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie nowe przepisy, dotyczące standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej), które wprowadzają kilka nowych obowiązków oraz modyfikują dotychczasowe w zakresie prowadzenia ciąży i opieki okołoporodowej. Ponieważ dokument ten ma charakter rozporządzenia – jest to przepis prawa powszechnego – stosowanie się do tych wymogów będzie obowiązkiem każdego ginekologa i położnika. Poniżej omówienie wybranych, istotnych zmian.
  Przede wszystkim należy zauważyć, że standardy dotyczą: „podmiotów wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki okołoporodowej”, a więc zarówno podmiotów leczniczych, jak i praktyk lekarskich. Oznacza to, że lekarz przyjmując pacjentki w swoim prywatnym gabinecie ma obowiązek przestrzegania tych standardów.
   Główne zmiany w stosunku do poprzednich przepisów przedstawiają się następująco.
 Po pierwsze, zalecany w poprzednim rozporządzeniu zakres świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet w okresie ciąży, wraz z okresami ich przeprowadzania (ujęty w formie tabelki) został zmieniony na obligatoryjny. Od 1 stycznia nie ma zatem możliwości pomijania wskazanych w tym standardzie badań, chyba że pacjentka nie wyrazi na nie zgody.
    Po drugie, rozszerzono obowiązkowy wywiad, który należy prowadzić na wizycie do 10 t.c. lub w chwili pierwszego zgłoszenia o „zebranie danych dotyczących zdrowego stylu życia i nawyków żywieniowych, w tym spożywania alkoholu i innych używek”.
   Po trzecie, rozszerzono obowiązkowe badania, które należy przeprowadzić na wizycie do 10 t.c. lub w chwili pierwszego zgłoszenia o „oznaczenie TSH”.
  Po czwarte, wprowadzono wymóg wykonywania badania ultrasonograficznego „zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP)”. Dotychczas obowiązujące przepisy nakazywały jedynie wykonywanie badań USG, bez wskazywania, że mają być zgodne z rekomendacjami PTGiP.
   Po piąte, wprowadzono obowiązek ocena ryzyka depresji u ciężarnej (pomiędzy 11-14 t.c. oraz 33-37 t.c.).
   Po szóste, nałożono na osoby prowadzące ciążę obowiązek prowadzenia edukacji przedporodowej wg szczegółowego programu wskazanego w rozporządzeniu.
   Po siódme, wprowadzono obowiązek wyznaczania terminów konsultacji w ciąży fizjologicznej co 3-4 tygodnie.
   Podsumowując, powyżej wskazane obowiązki to nie jedyne nowości. Należy jednak zwrócić baczną uwagę na te zmiany, ponieważ jedną z konsekwencji standaryzacji medycyny za pomocą rozporządzeń jest to, że coraz częściej prawnicy reprezentujący pacjentów wykorzystują te standardy przeciwko lekarzom. Dopóki bowiem standardy były zawarte w rekomendacjach, opiniach czy wytycznych, to konieczna była opinia biegłego na okooliczność tego, czy lekarz wykonał wszystkie wymagane wiedzą medyczną czynności. W przypadku zaś zawarcia ich w przepisach prawa dowodem na postępowanie niezgodne z prawem będzie sam fakt nieudokumentowania przestrzegania standardów.


Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.