17.08.2015

Nowe możliwości pracy dla lekarzy specjalistów

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

  W dniu 5 sierpnia 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów. Zgodnie z tą ustawą, w sądach okręgowych będą powstawały opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów, których zadaniem będzie opiniowanie na zlecenie sądu lub prokuratora w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich.

  W skład zespołu obligatoryjnie muszą wchodzić: specjaliści w zakresie psychologii, pedagogiki, pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży (art. 2 ust. 1). Specjaliści, którzy będą pracować w tych zespołach, zostaną wyłonieni w drodze konkursu (art. 8 ust. 1). Konkurs ogłasza prezes sądu okręgowego w Biuletynie Informacji Publicznej. W zwiazku z tym, jeżeli ktoś myśli o podjęciu pracy w charakterze specjalisty w takim zespole, to powinien śledzić stronę internetową sądu okręgowego (dział BIP lub Biuletyn Informacji Publicznej), w którym zamierza zgłosić się do konkursu. 

  Warto podkreślić, że członkami zespołów mogą być tylko lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie: pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży (art. 8 ust. 5). Wysokość wynagrodzenia dla specjalisty w takim zespole nie jest jeszcze znana, gdyż ma ją określić Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia (art. 13 ust. 3).

  Obecnie ustawa czeka na podpis Prezydenta, który musi ją podpisać albo odmówić podpisania (tzw. veto) do dnia 28 sierpnia 2015 r.

 

 

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.