25.11.2013

Najczęstsze błędy na pieczątkach lekarskich

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Na podstawie doświadczeń związanych z prowadzeniem szkoleń dla lekarzy oraz obroną lekarzy w procesach sądowych przedstawiam poniżej subiektywną listę najczęściej występujących błędów na pieczątkach lekarskich. Jednocześnie chciałbym zauważyć, że błędny na pieczątkach lekarskich mogą mieć swoje mniej albo bardziej poważne konsekwencje: przede wszystkim mogą świadczyć o ogólnej niestaranności lekarza oraz mogą być argumentem na rzecz tezy o nieznajomości prawa przez danego lekarza. Z tego względu nawet prozaiczna pieczątka nabiera niekiedy istotnego znaczenia.

W praktyce można stwierdzić, że najczęstsze błędy polegają na:

- posługiwaniu się na pieczątce tytułem lekarza medycyny lub skrótem tego tytułu (lek. med.) – należy przypomnieć, że taki tytuł nie istnieje i nigdy nie istniał. Osoba, która ukończyła studia na kierunku lekarskim ma prawo do posługiwania się tytułem lekarza lub jego skrótem (lek.);

- nieprawidłowym określeniu na pieczątce posiadanej specjalizacji (np. specjalista chorób dziecięcych zamiast specjalista pediatrii czy specjalista chorób oczu zamiast specjalista okulistyki) czy też używanie kombinacji tytułu zawodowego i specjalizacji (lekarz pediatra zamiast lekarz specjalista pediatrii czy lekarz internista zamiast lekarz specjalista chorób wewnętrznych) – trzeba pamiętać, że przepisy obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów przesądzają, iż po odbyciu specjalizacji i zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego można używać tytułu: specjalisty + [określenie dziedziny] ewentualnie specjalisty w dziedzinie + [nazwa]. Zatem poprawnie lekarz powinien napisać przykładowo: lekarz specjalista chorób zakaźnych albo lekarz specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych;

- nieumieszczeniu na pieczątce tytułu zawodowego (lekarz), a jedynie posiadanej specjalizacji (np. Anna Xowska, specjalista medycyny rodzinnej) – należy mieć na uwadze, że zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 15 września 2005 r. w sprawie treści pieczątki lekarskiej (uchwała nr 110/05/IV) elementami obowiązkowymi każdej pieczątki lekarskiej są: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, numer prawa wykonywania zawodu oraz posiadane specjalizacje.

 

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.