22.12.2019

Lepsza ochrona zdrowia – refleksje końcoworoczne i życzenia

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

   Co chwila słyszeliśmy o zmianach w prawie medycznym, które wzbudzały kontrowersje. O zmianach korzystnych i niekorzystnych dla lekarzy. W moim przekonaniu bardzo dobrą i korzystną zmianą są wdrożenie e-recepty i e-skierowania. Uważam, że postępująca informatyzacja ochrony zdrowia pozwoli poznać skalę nieprzestrzegania zaleceń przez pacjentów i będzie mogła zostać wykorzystana w obronie lekarzy. Niemniej jest jeszcze kilka kwestii, które powinny być bardzo szybko uregulowane. Poniżej napiszę o trzech z tych kwestii.
   Po pierwsze, należy uporządkować zasady stwierdzania zgonu, ponieważ obecnie obowiązujące przepisy pochodzą z lat 60-tych ubiegłego wieku (rozporządzenie w sprawie stwierdzania zgonu i jego przyczyny jest z 2 sierpnia 1961 r.). W wielu miejscach w Polsce wprowadzane są różne, niekiedy doraźne, rozwiązania. Powoduje to wiele zamieszania, a przyjmowane niekiedy rozwiązania są groźne dla pacjentów i lekarzy.
  Po drugie, od lat postulowane są zmiany w przepisach dotyczących prowadzenia eksperymentów medycznych i badań klinicznych w Polsce. Obowiązujące w tej materii regulacje nie dość, że są umieszczone w różnych aktach prawnych (Prawo farmaceutyczne, ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawa o wyrobach medycznych, rozporządzenia), to jeszcze są nieprecyzyjny, pochodzą z różnych lat i nie zawierają rozwiązań kompleksowych. Dokładne uregulowanie zasad prowadzenia eksperymentów medycznych powinno zmierzać do uporządkowania tych kwestii, ujednolicenia zasad, wprowadzenia jasnych i jednoznacznych wymogów i toku postępowania. Wtedy mamy szansę na prowadzenie większej ilości badań klinicznych w Polsce.
   Po trzecie, konieczna jest ustawa o biegłych sądowych, która zmieni obecny, moim zdaniem, niewydolny system powoływania biegłych sądowych. Ustawa taka powinna zawierać wiele rozwiązań, które pozwoliłby na zmianę modelu opiniowania sądowo-lekarskiego. Primo, powinno się wprowadzić zasadę, zgodności biegłego z poziomem opieki zdrowotnej (lekarza z POZ powinien opiniować lekarz z POZ, profesora z kliniki – profesor z kliniki). Secundo, należy urynkowić stawiki za opinię biegłego (lekarz, który udziela świadczeń na umowie za 80 zł/godz, powinien otrzymać podobną stawkę za godzinę pracy nad opinią). Tertio, należy wprowadzić obowiązek wykazania przez biegłego przepracowania co najmniej równoważnika połowy etatu przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (w poradni, w szpitalu, przy stole operacyjnym) po to, żeby biegłymi były osoby aktywne zawodowo, a nie – jak to niestety się niekiedy zdarza – osoby, które nie pracują już z pacjentami.
   Podsumowując, z pewnością wiele kwestii wymaga zmian systemowych, jednakże te wskazane powyżej uważam za jedne z najważniejszych.
   Na te Święta, a także na nadchodzący Nowy Rok życzę wszystkim lekarzom spokojnej pracy, satysfakcji z wykonywanego zawodu i uznania ze strony pacjentów. Wszystkiego dobrego.


Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.