05.05.2015

Kto powinien przesyłać oryginały zaświadczeń lekarskich do ZUS: podmiot leczniczy czy lekarz?

category ZUS, NFZ, recepty i refundacja comments dodaj komentarz

  Lekarze, którzy złożyli wniosek do ZUS i stosowne oświadczenie mają upoważnienie do wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy z powodu:
  1) choroby;
  2) pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej;
  3) konieczności osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem rodziny.
  Zgodnie z przepisami, lekarz wystawia to zaświadczenie w trzech egzemplarzach: oryginale i dwóch kopiach (jedna jest dla pacjenta, druga dla niego). W świetle art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa: „oryginał zaświadczenia lekarskiego wystawiający zaświadczenie przesyła w ciągu 7 dni od dnia wystawienia zaświadczenia, bezpośrednio do terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”. Z cytowanego przepisu wprost wynika, że obowiązek przesyłania wystawionych zaświadczeń obciąża lekarza, który je wystawił. Tym samym to lekarz, a nie podmiot leczniczy (niezależnie od tego, czy lekarz tam pracuje na etacie czy na umowie cywilnoprawnej) ma obowiązek przesłania oryginałów zaświadczeń do ZUS.
  Z przepisów prawa wynika podwójne uzasadnienie dla obowiązku osobistego wysyłania przez lekarza oryginałów zaświadczeń do ZUS. Po pierwsze, ZUS może udzielić upoważnienia do wystawiania zaświadczeń tylko konkretnemu lekarzowi a nie podmiotowi leczniczemu. Po drugie, co najmniej dwukrotne nieterminowe przesłanie zaświadczeń do ZUS może spowodować, że lekarz będzie miał cofnięte prawo do ich wystawiania na okres do 3 miesięcy.
  Konkludując, uważam, że lekarz, mający upoważnienie do wystawiania zaświadczeń, w celu zachowania tego uprawnienia powinien samodzielnie wysyłać oryginały tych zaświadczeń do ZUS, gdyż sam poniesie konsekwencje opóźnienia w ich nadawaniu.


Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.