04.04.2020

Kto może sprawować nadzór nad rezydentami ze szpitala monoprofilowego, przekształconego na zakaźny?

category Rezydenci comments dodaj komentarz

  Wczoraj otrzymałem następujące pytanie od użytkowników mojej strony, nawiązujące do poprzedniego wpisu (tutaj). Pani Doktor pracuje jako rezydentka w zabiegowym szpitalu monoprofilowym, który został przekształcony w szpital dedykowany zwalczaniu zakażenia wirusem COVID-19. Wszyscy rezydenci zostali przez dyrekcję szpitala postawieni przed faktem, że mają leczyć pacjentów z COVID-19 lub z podejrzeniem COVID-19. W praktyce przyjmowani do tego szpitala są pacjenci, którzy pierwotną zabiegową specjalizacją szpitala nie mają nic wspólnego. Są to pacjenci czysto internistyczni, których głównym problemem jest zapalenie płuc. Często mają wiele zaawansowanych chorób współistniejących, które wymagają intensywnego leczenia. Pani Doktor pyta, skoro pracujemy teraz w szpitalu zakaźnym, to: „Kto powinien sprawować nad nami nadzór w myśl tych przepisów?”.
  Odpowiadając na to pytanie, należy zauważyć, że zasady nadzoru nad rezydentami, którzy zostali skierowani do wykonywania pracy innej niż wynikająca z umowy, na podstawie której odbywają szkolenie specjalizacyjne, określa art. 16m ust. 16 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zgodnie z tym przepisem: „Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne, który został skierowany na podstawie ust. 15 do wykonywania pracy innej niż wynikająca z umowy, na podstawie której odbywa szkolenie specjalizacyjne, wykonuje pracę pod nadzorem lekarza specjalisty wyznaczonego przez kierownika jednostki, do której został skierowany”. Z przepisu tego wynikają trzy ważne kwestie:
  po pierwsze, lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne skierowany do innej pracy niż wynika z jego umowy o szkolenie specjalizacyjne musi ją wykonywać pod nadzorem;
  po drugie, lekarza nadzorującego wyznacza kierownik jednostki, do której został skierowany lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne (kierownikiem jednostki jest np. lekarz kierujący oddziałem, ordynator czy kierownik przychodni);
  po trzecie, przepisy nie wskazują jaką specjalizację musi mieć lekarz nadzorujący. Przede wszystkim w przepisach tych nie sprecyzowano, że musi to być lekarz specjalista z dziedziny, w której będzie udzielał świadczeń zdrowotnych lekarz skierowany do pracy na danym oddziale (choć nie ma przeszkód, żeby była to ta specjalizacja).
  Podsumowując, lekarze ze szpitala monoprofilowego, który został przekształcony na szpital zakaźny, udzielając świadczeń zdrowotnych pacjentom z różnych zakresów medycyny muszą być nadzorowani przez lekarza specjalistę. Niemniej lekarz nadzorujący nie musi być specjalistą z tej dziedziny medycyny, w której udziela świadczeń zdrowotnych lekarz w trakcie specjalizacji skierowany do pracy w danej jednostce.  


Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.