23.10.2020

Kto decyduje o konieczności wizyty stacjonarnej: lekarz czy pacjent?

category Covid19 comments dodaj komentarz

  Na jednym z ostatnich webinarów otrzymałem pytanie, dotyczące przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (dalej: rozporządzenie o teleporadach). Pytanie to dotyczy kwestii często poruszanej w praktyce, a mianowicie: kto decyduje o konieczności wizyty stacjonarnej: lekarz czy pacjent? Poniżej odpowiedź.
  Przede wszystkim należy zacząć od tego, że zgodnie z przepisami przywołanego rozporządzenia o teleporadach obowiązkiem prawnym lekarza jest ustalenie, czy teleporada jest wystarczająca dla problemu zdrowotnego będącego jej przedmiotem (§ 3 pkt 7 lit. a). W przypadku zaś, gdy lekarz stwierdzi, że konieczna jest wizyta stacjonarna ma obowiązek: poinformowania pacjenta o konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem (§ 3 pkt 7 lit. b). Nie ulega więc wątpliwości, że to lekarz decyduje o tym, że istnieje konieczność zgłoszenia się pacjenta na wizytę stacjonarną.
  W przypadku ustalenia, że pacjent wymaga wizyty stacjonarnej obowiązkiem lekarza jest: poinformowanie o tym pacjenta oraz odnotowanie w dokumentacji medycznej zalecenia wydanego pacjentowi. Bardzo dobrze, jeżeli lekarz dodatkowo odnotuje, że udział pacjentowi informacji o potencjalnych konsekwencjach niezgłoszenia się na wizytę stacjonarną (wzór takiego wpisu tutaj).

  Na koniec dodam tylko jedną uwagę: jeżeli pacjent domaga się wizyty stacjonarnej, nawet jeżeli zdaniem lekarza nie ma wskazań, to warto go na taką wizytę zapisać. Doświadczenie zawodowe pokazuje, że w wielu przypadkach pacjenci nie o wszystkim chcieli mówić przez telefon.


Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.