18.09.2020

Komu lekarz POZ może zlecić test RT-PCR?

category Covid19 comments dodaj komentarz

  Niedawno weszła w życie nowelizacja rozporządzenia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach  domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego. W przepisach do tego rozporządzenia określono kogo i kiedy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (dalej: lekarz POZ) może skierować na wykonanie testu molekularnego RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2.
  Zgodnie z § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia: „Zlecenie wykonania testu molekularnego RT-PCR u osoby, u której podejrzewa się lub rozpoznaje zakażenie lub chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), przez lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych u świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej, wymaga przeprowadzenia: 1) badania fizykalnego albo 2) teleporady, w trakcie której stwierdził następujące kliniczne objawy tej choroby: temperaturę ciała powyżej 38oC, kaszel i duszności oraz utratę węchu lub smaku – co odnotowuje się w dokumentacji medycznej”. Z cytowanego przepisu wynikają dwie istotne okoliczności.
  Po pierwsze, lekarz POZ może zlecić wykonanie testu RT-PCR wyłącznie osobie, u której podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie lub chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2. Tym samym lekarz POZ ma obowiązek wskazać w dokumentacji medycznej objawy, które pozwalają mu podejrzewać SARS-CoV-2 (np. ból gardła), albo okoliczności, które pozwalają podejrzewać SARS-CoV-2 (np. kontakt z osobą, która ma rozpoznany COVID-19).
  Po drugie, przepisy zróżnicowały przesłanki zlecenia testu RT-PCR w zależności od rodzaju badania. W przypadku osoby zbadanej fizykalnie lekarz nie musi rozpoznać żadnej dolegliwości lub stanu klinicznego, żeby zlecić badanie, wystarczy jeżeli ma podejrzenie SARS-CoV-2. Z kolei w przypadku osoby, której udzielono teleporady, do zlecenia testu RT-PCR konieczne jest to, żeby zgłosiła ona konkretne objawy, tj. temperaturę ciała powyżej 38oC, kaszel i duszności oraz utratę węchu lub smaku. Interpretując ten przepis, należy zwrócić uwagę, że objawy te muszą wystąpić łącznie – wniosek taki wynika z posłużenia się przecinkiem w funkcji spójnika „i”. Twierdzenie, że przecinek użyto w funkcji spójnika „i” wynika z tego, iż wyliczenie objawów poprzedzono dwukropkiem („:”) a pomiędzy kolejnymi objawami wstawiano spójniki „i” („kaszel i duszności”) a także „oraz” („oraz utratę węchu lub smaku”). Innymi słowy: lekarz w ramach teleporady może zlecić test w kierunku SARS-CoV-2, jeżeli pacjent zgłosi mu objawy:
•    temperaturę ciała powyżej 38oC, kaszel, duszności oraz utratę węchu albo
•    temperaturę ciała powyżej 38oC, kaszel, duszności oraz utratę smaku;
•    temperaturę ciała powyżej 38oC, kaszel, duszności oraz utratę węchu i smaku.
  Omawiane rozwiązanie prawne nie jest moim zdaniem optymalne z trzech powodów. Pierwszy – na oficjalnych stronach rządowych (np. https://www.gov.pl/web/koronawirus/podejrzewasz-u-siebie-koronawirusa - data odwiedzin strony 18.09.2020) podaje się te oraz inne objawy COVID-19 (m.in. objawy przeziębieniowe, temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, duszność). Minister Zdrowia nie ujął więc wszystkich objawów, o których oficjalny serwis rządowy pisze, że są objawami COVID-19. Drugi – łączne potraktowanie tych objawów (tak jak ujęto to w konstrukcji przepisu) prowadzi w istocie do zawężenia możliwości zlecenia testu RT-PCR w przypadku teleporad. Trzeci – objaw w postaci „duszności” jest moim zdaniem wysoce nieprecyzyjny, ponieważ „duszności” należy różnicować – spoczynkowa czy wysiłkowa, napadowa czy przewlekła, zależna od pozycji ciała czy nie związana z nią. Jak się wydaje, w przypadku podejrzenia SARS-CoV-2 chodzi o określony typ duszności a nie o każdą duszność.
  Podsumowując, w praktyce możliwość zlecenia przez lekarza POZ testu RT-PCR bez badania fizykalnego jest ograniczona.


Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.