30.01.2017

Kogo może zatrudnić lekarz w swojej praktyce lekarskiej?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

  Ostatnio trafiło do mnie pytanie, kogo może zatrudnić lekarz w swojej własnej praktyce lekarskiej. Jak pisze zdezorientowany użytkownik mojej strony: „spotkałem się ze stanowiskiem, że nikogo, bo praktyka lekarska jest osobistą formą prowadzenia działalności gospodarczej i nie ma możliwości zatrudniania”. Zdaniem czytelnika tego bloga, jest to „absurdalne, bo sprowadza się do tego, że lekarz musi sam rejestrować pacjentów, sprzątać i leczyć”. Uprzedzając dalsze rozważania można stwierdzić, że niektóre praktyki lekarskie mogą zatrudniać osoby do wykonywania czynności pomocniczych, inne zaś nie.
 Przed odpowiedzią na tytułowe pytanie należy przypomnieć, że ustawa o działalności leczniczej (art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a) przewiduje, iż lekarz może wykonywać działalność leczniczą w formie:
  1) indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład;
  2) grupowej praktyki lekarskiej.
  Możliwość zatrudniania pewnych osób w praktykach lekarskich uregulowano w art. 53 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z którym: „Lekarz wykonujący indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w miejscu wezwania może zatrudniać osoby niebędące lekarzami do wykonywania czynności pomocniczych (współpracy)”. Z przepisu tego wprost wynika, że lekarz, prowadzący:
  • indywidualną praktykę lekarską;
  • indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską;
  • indywidualną praktykę lekarską w miejscu wezwania;
  • indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w miejscu wezwania
— może zatrudnić na umowie o pracę osoby, które będą wykonywały czynności pomocnicze. Nie ulega więc wątpliwości, że lekarze, którzy prowadzą ww. praktyki lekarskie, mogą zatrudnić: pielęgniarki, położne, rejestratorki czy sekretarki medyczne.
   Należy jednak pamiętać, że przywołany wyżej przepis wprowadza zamknięty katalog praktyk lekarskich, które mogą zatrudniać osoby do wykonywania czynności pomocniczych. Na tej podstawie należy stwierdzić, że:
  • indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania;
  • indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania;
  • indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym;
  • indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym;
  • grupowa praktyka lekarska
— nie mogą zatrudnić na umowie o pracę osób, które będą wykonywały czynności pomocnicze (na marginesie rozważań pozostawiam sensowność braku dopuszczalności zatrudnienia osób do czynności pomocniczych przez grupową praktykę lekarską).
   Jeżeli zaś chodzi o możliwość zatrudnienia lekarzy w indywidualnej praktyce lekarskiej, to – zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty – lekarz (lekarz dentysta) wykonujący indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską lub grupową praktykę lekarską lub grupową specjalistyczną praktykę lekarską może zatrudniać innego lekarza tylko w celu odbywania przez niego stażu podyplomowego, szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia w celu uzyskania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonego świadczenia zdrowotnego, o ile prowadzi odpowiednio staż podyplomowy, szkolenie specjalizacyjne lub szkolenia w celu uzyskania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonego świadczenia zdrowotnego.

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.