25.11.2013

Kilka kwestii związanych ze szczepieniami (na podstawie pytań użytkowników)

category Szczepienia comments dodaj komentarz

Czy szczepienie należy zawsze poprzedzić badaniem pacjenta?

             Tak. Zasady przeprowadzania szczepień ochronnych zostały uregulowane w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.234.1570 ze zm., dalej: ustawa o chorobach zakaźnych). Zgodnie z przepisami tej ustawy, wykonanie obowiązkowego szczepienia ochronnego musi być poprzedzone lekarskim badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia (art. 17 ust. 2 ustawy o chorobach zakaźnych), zaś lekarz po wykonaniu tego badania ma obowiązek wydać zaświadczenie ze wskazaniem daty i godziny przeprowadzonego badania (art. 17 ust. 4 ustawy o chorobach zakaźnych).

 

Czy można szczepić dziecko bez obecności rodziców lub opiekunów prawnych?

             To zależy od wieku dziecka. W przypadku dzieci, które nie ukończyły 6 roku życia, zawsze należy wykonywać szczepienie w obecności rodzica, opiekuna prawnego albo opiekuna faktycznego. W przypadku dzieci, które ukończyły 6 lat a nie ukończyły 18 lat, można wykonać szczepienie bez obecności rodzica, opiekuna prawnego albo opiekuna faktycznego po uzyskaniu ich pisemnej zgody oraz informacji na temat uwarunkowań zdrowotnych mogących stanowić przeciwwskazanie do szczepień. Zagadnienia te są regulowane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U.182.1085). Kierując się jednak dobrze pojętą ostrożnością, sugeruję unikać szczepienia osób poniżej 16 roku życia bez obecności rodzica, opiekuna prawnego albo opiekuna faktycznego.

 

Jak długo jest ważne zaświadczenie o braku przeciwwskazań do szczepienia?

Zasadniczo – 24 godziny. Przepisy ustawy o chorobach zakaźnych przewidują, że szczepienia nie można przeprowadzić, jeżeli między lekarskim badaniem kwalifikacyjnym przeprowadzonym w celu wykluczenia przeciwwskazań do szczepienia a tym szczepieniem upłynęło 24 godziny od daty i godziny wskazanej w zaświadczeniu (17 ust. 3 ustawy o chorobach zakaźnych). Z przywołanego przepisu należy wnosić, że po upłynięciu 24 godzin od daty i godziny wskazanej na zaświadczeniu szczepić można tylko w przypadku ponownego zbadania pacjenta i wykluczenia przeciwwskazań do szczepienia.

 

Co należy zrobić, jeżeli moim zdaniem pacjent powinien mieć na dłuży okres czasu odroczone szczepienie?

             To zależy. Jeżeli jest to związane np. z przedłużającą się infekcją (np. doszło do zapalenia oskrzeli jako powikłania po grypie), to lekarz po prostu odracza termin szczepienia i wskazuje, kiedy pacjent ma się zgłosić na następne badanie kwalifikujące do szczepienia. Jeżeli jednak lekarz stwierdza długotrwałą przeszkodę zdrowotną do wykonania szczepienia, to powinien skierować pacjenta do konsultacji specjalistycznej (art. 17 ust. 5 ustawy o chorobach zakaźnych). W tym drugim przypadku to specjalista podejmie decyzję o tym kiedy wykonać szczepienie.

 

Czy lekarz pierwszego kontaktu ma obowiązek informować o szczepieniach?

             Tak. Zgodnie z przepisami ustawy o chorobach zakaźnych, lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną musi powiadomić osobę zobowiązaną do poddania się szczepieniom obowiązkowym lub rodzica tej osoby, ewentualnie jej opiekuna prawnego albo opiekuna faktycznego o obowiązku poddania się tym szczepieniom. Obowiązkiem lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną jest także poinformowanie o szczepieniach zalecanych (art. 17 ust. 9 ustawy o chorobach zakaźnych).

 

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.