05.03.2021

Kiedy teleporady mogą być realizowane spoza przychodni POZ?

category Covid19 comments dodaj komentarz

Ostatnio dwoje użytkowników napisało do mnie z pytaniem o to, czy prawo określa warunki udzielania teleporady spoza przychodni POZ. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie, jednakże kwestia ta nie jest tak jednoznaczna jak się wstępnie jawi.

Przede wszystkim należy zacząć od tego, że teleporady dotyczą tylko wizyt funkcjonujących w ramach NFZ i związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (art. 7 ust. 4 z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). Co istotne, w żadnym z przepisów ww. ustawy nie określono wymagań, które dotyczyłby miejsca udzielania teleporad, ani nie wprowadzono zastrzeżenia, że mogą one być udzielane wyłącznie w miejscu udzielania stacjonarnych świadczeń zdrowotnych. Warto też zwrócić uwagę, że wniosek składany w celu uzyskania dostępu do systemu CSIOZ, służącego do udzielania teleporad, nie określa miejsca udzielania teleporad. Z tego powodu można wnosić, że teleporada może być udzielana z dowolnego miejsca.

Należy jednak zwrócić uwagę, że przepisy dotyczące teleporad doprecyzowano w rozporządzeniu MZ z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, lekarz udzielający teleporady musi nie tylko mieć dostęp do systemu informatycznego CSIOZ i prowadzić kartę teleporady, lecz także musi spełniać inne obowiązki wskazane w tym rozporządzeniu. Jednym z tych obowiązków, które dodano w omawianym rozporządzeniu, jest dokonanie adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie teleporady (§ 3 pkt 4 rozporządzenia). Bezspornie więc z przepisów wynika, że lekarz musi mieć dostęp nie tylko do systemu CSIOZ, lecz także do dokumentacji medycznej pacjenta. Warto o tym pamiętać, ponieważ z § 4 ust. 1 rozporządzenia MZ z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania wprost wynika, że: „Wpisu w dokumentacji dokonuje się niezwłocznie [podkreślenie – R.T.] po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, z zapewnieniem niezaprzeczalności i integralności danych, a w dokumentacji w postaci papierowej w sposób czytelny i w porządku chronologicznym”.

Podsumowując, nie widzę przeszkód prawnych, żeby teleporady były realizowane spoza przychodni POZ, jednakże w takim przypadku przychodnia musi umożliwiać lekarzowi zdalne dokonywanie wpisów w dokumentacji medycznej. Innymi słowy, lekarz może udzielać teleporad spoza przychodni, jeżeli ma zdalny dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta.

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.